Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 20 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-7 ir Valstybės investicijų 2001-2003 metų programą. Komiteto posėdyje dalyvavo: Juozas Raistenskis komiteto pirmininkas, Vytautas Einoris komiteto pirmininko pavaduotojas ir komiteto nariai - Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Bronius Bradauskas (LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys), Danutė Mačiokaitė Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus viršininkė, Gintautas Navikas Aplinkos ministerijos sekretorius. Po svarstymo, bendru sutarimu, dėl Aplinkos apsaugai reikalingų papildomų biudžetinių asignavimų 2001 metams galimų finansavimo šaltinių nuspręsta:

1. Iš Privatizavimo fondo lėšų siūlytume finansuoti:

1.1.Upinių mašalų populiacijos reguliavimo programą – 300,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.9);

1.2. Nevėžio upės aplinkosauginio ir technologinio vandens debito palaikymo programą – 300,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.8).

2. Iš Ūkio ministerijos energetinių programų:

2.1. Automatinės radiacijos lygio ankstyvojo perspėjimo sistemos išlaikymui – 180,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.6).

3. Iš paskolų aptarnavimui skirtų lėšų:

3.1. Mokesčiams, Lietuvai tapus Tarptautinės Europos aplinkos agentūros nare – 100,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.1);

3.2. Vandens išteklių departamentui išlaikymui – 500,0 tūkst. Lt;

3.3. Jungtinio tyrimų centro išlaikymui (Autoūkį reorganizavus į JTC transporto skyrių) – 328,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.4);

3.4. Regionų aplinkos apsaugos departamentams (valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių transporto išlaikymui) – 250,0 tūkst. Lt (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.5).

4. Iš Aplinkos ministerijos Pasirengimo narystei ES (progr.21.1) programoje skirtų 2,875 mln. Lt siūlome 1,2 mln. Lt panaudoti ISPA programos kofinansavimui (komiteto 2000 11 15 Nr.5(5) pasiūlymas 1.7).

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 23.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas