Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 11 22 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. lapkričio 22 dienos posėdyje apsvarstė žemės reformos darbų eigą ir perspektyvas. Svarstant šį klausimą dalyvavo Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus ir Kauno apskričių Žemės tvarkymo departamentų darbuotojai, žemėtvarkos projektus rengiančių institucijų atstovai. Svarstyme padaryta pertrauka, sudaryta Seimo narių darbo grupė, kuri turi parengti konkrečius pasiūlymus, ką toliau reikėtų gerinti žemės reformos srityje.

Be to, apsvarstytas klausimas Dėl melioracijos darbų finansavimo 2001 metais. Svarstyme dalyvavo Žemės ūkio ministerijos melioracijos įmonių asociacijų vadovai bei kai kurių įmonių direktoriai. Nuspręsta į Komiteto posėdžio metu pareikštas pastabas ir pasiūlymus atsižvelgti svarstant patobulintą 2001 metų valstybės biudžeto projektą ir Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Išklausyta Valstybinės augalų apsaugos tarnybos informacija apie pasirengimą stojimui į Europos Sąjungą. Konstatuota, kad ši tarnyba pastaraisiais metais nemažai nuveikė rengiantis stojimui į ES, tačiau šioje srityje yra ir problemų. Viena iš jų - pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų, atitinkančių Europos sąjungos reikalavimus įrengimas. Tam tikslui nenumatyta lėšų Valstybės investicijų 2001 - 2003 metų programoje. Nuspręsta pasiūlyti Vyriausybei minėtoje investicijų programoje numatyti lėšas 2001 - 2003 metais pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų, atitinkančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus projektavimo bendrafinansavimui.

Kaimo reikalų komitetas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas