Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 22 d. BFK posėdis

 

 

 

 

1. Išklausius Finansų ministerijos, Muitinės departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją dėl 2000 m. sausio - spalio mėn. nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo nusprendė pasiūlyti iki 2000 11 28 d. Seimo Biudžeto ir finansų komitetui išdėstyti savo viziją dėl tolimesnio minėtų valstybinių institucijų darbo organizavimo bei įstatyminės bazės tobulinimo, gerinant nacionalinio biudžeto pajamų surinkimą.

2. Išklausius Valstybinio socialinio draudimo fondo direktoriaus A.Pikioto informacija dėl nebaigtų statybos objektų bei tolimesnio jų panaudojimo, nuspręsta pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei paspartinti sprendimų priėmimą, pasirenkant pardavimo būdus, nebaigtiems Valstybinio socialinio draudimo statybos objektams parduoti.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 22.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas