Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko sekretoriato sudėtis (papildoma informacija)

Pranešimas VIR 2000 11 21

Seimo Pirmininko sekretoriato sudėtis (papildoma informacija):

Albina Radzevičiūtė - teisės patarėja; (g. 1966 m.) 1988 m. baigė civilinės teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Stažavo 1995 m. Rochester County administration (Minesota, JAV).

Šiuo metu dirba Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai - Lietuva direktoriaus pavaduotoja bei Arbitražo Teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai - Lietuva generaline sekretore. 1996 - 1999 m. dirbo UAB "Šiaulių laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė" juriskonsulte, 1997 - 1999 m. UAB "Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė" juriskonsulte, 1992 - 1997 m. vyriausiąja juriskonsulte Šiaulių m. savivaldybėje, 1988 - 1992 m. juriskonsulte UAB "Gubernija".

Laura Pliusnytė - Seimo Pirmininko padėjėja raštvedybos ir ryšių su rinkėjais klausimais; (g. 1976) 2000 m. įgijo tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį, studijuodama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1998 m. baigė bakalauro studijas VU Filologijos fakultete. Šiuo metu neakivaizdžiai studijuoja Oxford Brookes universitete.

Pastaruoju metu dirbo Statistikos departamente prie LR Vyriausybės tarptautinių ryšių ir integracijos į ES skyriaus vyresniąja specialiste.

Erika Vėberytė - patarėja užsienio politikos klausimais; (g. 1970 m.) 2000 m. įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį Georgetowno universitete Vašingtone (tai seniausia tarptautinių santykių mokykla JAV, ją yra baigęs ir dabartinis JAV Prezidentas), 1994 m. baigė anglų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1993 m. stažavo Aalborgo universitete Danijoje.

Dirbo Pasaulio Banke (Vašingtone) konferencijos koordinatore, ruošiantis Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio Banko 2000 metų susitikimams (2000 m.); Nacionaliniame respublikonų kongreso komitete (Vašingtone) informacinių tyrimų asistente (1999 m.); JAV Ambasadoje Lietuvoje politikos asistente (1997 - 1998 m.); JAV ir Lietuvos karinių ryšių grupės vertėja (1992 -1994 m.).

*Petras Šimeliūnas, vykdęs šias pareigas, yra pakviestas dirbti užsienio reikalų ministro A.Valionio kabinete.

Ieva Vilkienė - Seimo Pirmininko sekretorė; (g. 1973 m.) 1997 m. baigusi anglų k. Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakultete, stažavusi Tarptautiniame moterų mokymo centre Olandijoje.

Pastaruosius du metus dirbo UAB "ACNielsen Baltics" vartotojų tyrimų koordinatore, klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus vadybininke, 1995 - 1998 m. vertėja vertimų biure "Rivyda" bei UAB "Beira", 1994 - 1995 UAB "AMER Baltica" duomenų apdorojimo sistemos vadybininke, 1993 - 1994 UAB "Visvaldo korporacija" sekretore.

Visuomeniniais pagrindais Seimo Pirmininką ekonomikos klausimais konsultuos Margarita Starkevičiūtė - Lietuvos bankininkystės, finansų ir draudimo instituto ekonomistė, Vilniaus universiteto tarptautinės verslo mokyklos dėstytoja.

Visuomeniniais pagrindais Seimo Pirmininką tarptautinės teisės klausimais konsultuos Ramunė Dulevičienė - tarptautinės teisės magistrė, lobistinės veiklos įstatymo bei kitų teisės aktų projektų rengėja, tarptautinės teisės firmos ("Morison Bishop") vadovė, besispecializuojanti tarptautinės komercinės teisės srityje.

Vytautas Makauskas - Seimo Pirmininko atstovas spaudai; (g. 1963 m.) 1986 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę.

Pastaruosius du metus dirbo komercinės televizijos BTV informacijos redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi, 1996 - 1998 m. LNK informacijos redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi, 1990 - 1996 m. konsultacinės užsienio ryšių bendrovės "Baltai" prodiuseriu, 1986 - 1990 m. Lietuvos radijuje ir televizijoje.

Aukščiau išvardintos sudėties Seimo Pirmininko sekretoriatas pradės darbą nuo lapkričio 27 dienos; tą patį pirmadienį numatomas jų susitikimas su žiniasklaida.

Apie ankstesnius paskyrimus pranešimai buvo išplatinti. Seimo Pirmininko Sekretoriato vadovė yra Rasa Razgaitienė (g. 1953 Niujorke), politikos mokslų magistrė.

 

 

 

 

Andrius Vaišnys,

Seimo spaudos tarnybos vadovas
Naujausi pakeitimai - 2000 11 21.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas