Lietuvos Respublikos Seimas

Posėdžio 2000 m. spalio 25 d. protokolas

PROTOKOLAS

2000 10 25 Nr. 1

Komiteto posėdis

Posėdžio pirmininkas - Komiteto narys J.Matulevičius (pagal Seimo statuto 53 str. 4 dalį)

Dalyvauja: Komiteto nariai R.Karbauskis, A.Klišonis, K.Kuzmickas, V.Nekrašas, J.Olekas, komiteto vyresnioji patarėja V.Šukaitienė, patarėjas R.Virbalis.

Darbotvarkėje:

  1. Komiteto pirmininko rinkimas.
  2. Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

  1. SVARSTYTA

Komiteto pirmininko rinkimas.

J.Matulevičius pasiūlė rinkti pirmininką ir pavaduotoją atviru balsavimu. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

J.Matulevičius supažindino su Seimo seniūnų sueigos 2000 10 25 nutarimu Nr.2 dėl pasiūlymų komitetams dėl frakcijų atstovavimo skiriant komitetų pirmininkus ir pavaduotojus ir pasiūlė pritarti Seimo seniūnų sueigos siūlomai K.Kuzmicko kandidatūrai.

Balsavimo rezultatai:

"Už" - 5 (R.Karbauskis, A.Klišonis, J.Matulevičius, V.Nekrašas, J.Olekas),

"prieš" - nebuvo,

"susilaikė" - 1 (K.Kuzmickas).

NUSPRĘSTA:

Remiantis balsavimo rezultatais (5 už, 1 susilaikė), siūlyti Seimui patvirtinti Sveikatos reikalų komiteto pirmininku Kęstutį Kuzmicką.

  1. SVARSTYTA:

Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimas.

J.Matulevičius supažindino su Seimo seniūnų sueigos 2000 10 25 nutarimu Nr.2 dėl pasiūlymų komitetams dėl frakcijų atstovavimo skiriant komitetų pirmininkus ir pavaduotojus ir pasiūlė pritarti Seimo seniūnų sueigos siūlomai J.Oleko kandidatūrai.

Balsavimo rezultatai:

"Už" - 6 (R.Karbauskis, A.Klišonis, K.Kuzmickas, J.Matulevičius, V.Nekrašas, J.Olekas),

"prieš" - nebuvo.

NUSPRĘSTA:

Remiantis balsavimo rezultatais (6 už), siūlyti Seimui patvirtinti Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Juozą Oleką.

 

 

Posėdžio pirmininkas J. Matulevičius
Naujausi pakeitimai - 2000 12 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas