Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 16 posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektas (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) Nr. P-2906 Gr.
  2. Vidaus reikalų ministro V.Markevičiaus informacija apie Vidaus reikalų bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijų sujungimą.

 

  1. SVARSTYTA:

Valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektas (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) Nr. P-2906 Gr.

KALBĖJO:

P.Papovas siūlė pritarti Komiteto išvadų rengėjų nuomonei, jog reikia pritarti Respublikos Prezidento pataisai. Pataisos esmė – panaikinti Valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 55, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, kuria leidžiama kadenciją baigusiam Seimo nariui Vyriausybės nustatyta tvarka be konkurso užimti bet kurio lygio bei kategorijos valstybės tarnautojo pareigas, jeigu atitinka šioms pareigoms keliamus reikalavimus.

NUSPRĘSTA:

Pritarti 2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 55, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymui Nr. VIII-2056 su Respublikos Prezidento teikiama pataisa panaikinti įstatymo 9 straipsnio 3 dalį.

 

  1. SVARSTYTA:

Vidaus reikalų ministro V.Markevičiaus informacija apie Vidaus reikalų bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijų sujungimą.

KALBĖJO:

V.Markevičius pažymėjo, jog VRM ir VRSRM sujungimo procesas prasidėjo dar 2000 m. gegužės mėn.. 2000 m. lapkričio 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1388 “Dėl Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo” buvo patvirtintas panaikinamos VRSRM funkcijų, teisių, pareigų ir turto perdavimo reorganizuojamai VRM ir kitoms valstybės institucijoms planas bei sudaryta VRSRM panaikinimo (likvidavimo) komisija. Šiame plane pažymima, kad panaikinus VRSRM, VRM bus reorganizuojama į valstybės instituciją – ministeriją, vykdančią valstybės valdymo funkcijas šiose srityse: viešojo saugumo užtikrinimo, valstybės sienos apsaugos, valstybės pagalbos esant ekstremaliai situacijai ir civilinės saugos, migracijos procesų kontrolės, viešojo administravimo ir valstybės valdymo sistemos reformos, vietos savivaldos plėtros, regionų plėtros, valstybės tarnybos sistemos kūrimo bei kitose ministerijos kompetencijai priskirtose srityse.

Atsižvelgiant į tai, kad VRSRM ir VRM pavesti vykdyti skirtingi uždaviniai, reorganizuojamoje VRM sudaromi du nauji departamentai – Viešojo saugumo departamentas ir Viešojo administravimo departamentas. Numatyta, jog Viešojo administravimo departamentas formuos viešojo administravimo, teritorinės administracinės ir vietos savivaldos reformos, regioninės ir valstybės tarnybos organizavimo politiką. Vienas svarbiausių Viešojo administravimo departamento tikslų – Valstybės tarnybos įstatymo koregavimas, kadangi, anot V.Markevičiaus, dėl skuboto priėmimo šis įstatymas yra netobulas.

Š.m. lapkričio 14 d. susirinkusi VRSRM panaikinimo (likvidavimo) komisija nusprendė siūlyti Vyriausybei atsisakyti tokių padalinių prie ministerijos: Nacionalinį akreditacijos biurą, Lietuvos standartizacijos departamentą bei Valstybinę metrologijos tarnybą perduoti Ūkio ministerijai; Lietuvos metrologijos inspekciją – Aplinkos ministerijai; Valstybinį patentų biurą ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją – Teisingumo ministerijai.

Diskusijoje dalyvavo: K.Rimšelis, P.Papovas, E.Masiulis, V.Tomaševski, A.Baura, A.V.Indriūnas, B.Ropė.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta Vidaus reikalų ministro V.Markevičiaus informacija apie Vidaus reikalų bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijų sujungimą.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

Protokolą rašė Komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2000 11 21.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas