Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 20 dienos posėdį

Komitetas toliau svarstė Seimo nario Stanislovo Buškevičiaus įregistruotą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo projektą IXP-26. Tai iš esmės nauja įstatymo redakcija, palyginti su tuo, kuris buvo priimtas 1993 03 25 d. Naujoji redakcija suderinta su paskutiniu metu pasirodžiusiais kitais teisės aktais, joje tiksliau apibrėžta Kalbos komisijos struktūra, padalinių funkcijos, atskaitomybė. Į šio įstatymo projektą įtraukiamos kai kurios formuluotės iš iki šiol galiojančių Valstybinės kalbos komisijos nuostatų. Komitetas nusprendė pavesti Švietimo ir mokslo pakomitečiui patikslinti kai kuriuos projekto straipsnius ir svarstyti jį kitame Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 21.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas