Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. lapkričio 20 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

Ekonomikos komitetas 2000 m. lapkričio mėn. 20 d. posėdyje svarstė VIII Seimo pateiktų teisės aktų, kurie nebuvo priimti, projektų tolimesnę eigą ir nusprendė pateikti Seimui pasiūlymus dėl tokios šių projektų tolimesnės eigos :

PRIĖMIMAS SEIME

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro transporto ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-89.

 

SVARSTYMO KOMITETE PROCEDŪRA

 1. LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1392 (2)A(3).
 2. LR įmonių bankroto įstatymo 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 25, 27, 30, 31, 32, 38, 39, 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-1876 (2) .
 3. LR fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas Nr.P-2245 (2).
 4. LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.P-2457.
 5. LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.P-2458.
 6. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2571 (2).
 7. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2583.
 8. LR sveikatos priežiūros įstaigų atleidimo nuo nesumokėtų pridėtinės vertės mokesčių ir priskaičiuotų baudų bei delspinigių įstatymo projektas Nr.P-2639.
 9. LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas Nr.P-2750.
 10. LR Tarptautinės atominės energijos agentūros statuto 6 ir 14 straipsnių pakeitimų ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2878.

 

SVARSTYMO KOMITETE PROCEDŪRA, JEI PAGRINDINIAMS ĮSTATYMAMS PRITARS PAGRINDINIS KOMITETAS, KADANGI ŠIE ĮSTATYMŲ PROJEKTAI YRA LYDINTIEJI

 

 1. LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2714.

 1. LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.P-2715.

 

SIŪLOMA PERDUOTI ARCHYVUI

 1. LR Seimo nutarimo "Dėl verslo-socialinės tarybos nuostatų patvirtinimo" projektas Nr.P-1385.
 2. LR žyminio mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1797 (2).
 3. LR gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-1963 (2).
 4. LR įmonių įstatymo 13 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2222.
 5. LR statybos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2224.
 6. LR įmonių bankroto įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2550.
 7. LR mokesčių administravimo įstatymo 2, 27, 29, 50, 54, 56, 56(1), 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 55 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.P-2855.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas