Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Europos žmogaus teisių teismo pirmininką Luzius Vildhaberį.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Europos žmogaus teisių teismo pirmininką Luzius Vildhaberį.

Po apsilankymo Lietuvos teismuose svečias padėkojo už galimybę apsilankyti Seime, kadangi parlamentas apskritai turi iškirtinės reikšmės valstybėje. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad šiuo metu vyksta teisinė reforma, yra rengiami svarbūs su ja susiję teisės aktų projektai, tarp jų su baudžiamąja teise.

Seimo Pirmininką domino, ar Lietuvos bylos, nagrinėjamos Europos žmogaus teisių teisme, kuo nors išsiskiria iš kitų valstybių.

L. Vildhaberis susitikimo metu teigė, kad pagal pobūdį bylos iš Lietuvos neturi esminių skirtumų - daugiausia yra skundų susijusių su sulaikymo trukme, sulaikymo nešališkumu, yra keletas bylų dėl turto atstatymo, dėl kišimosi į kalinių susirašinėjimą.

Lietuvos parlamento vadovas ir Europos žmogaus teisių teismo pirmininkas aptarė visuomenės informavimą apie bylas, dėl kurių yra priimti sprendimai Strasbūre. Seimo Pirmininkas A. Paulauskas teiravosi, kaip Europos žmogaus teisių konvencijos ir Žmogaus teisių teismo veiklos kontekste būtų galima griežtinti baudžiamąją atsakomybę stiprinant kovą su organizuotu nusikalstamumu. Parlamento vadovas šį klausimą siejo su slaptųjų liudytojų institucijos naudojimu. L. Vildhaberio teigimu, Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuriai rūpi griežtesnė kova su nusikaltėliais, tačiau, pasak jo, ji turėtų būti vykdoma EŽT konvencijos ribose. Kai dėl slaptųjų liudytojų, vertėtų svarstyti, ar teismo procese įrodymai gauti remiantis tik įslaptintųjų liudytojų parodymais. Tačiau svečių delegacija akcentavo, kad daugelyje Vakarų valstybių ir šiuos aspektus lemia nacionalinės teisės sistema.

Šiuo metu EŽTT yra 150 bylų iš Lietuvos, bet pagal jų pobūdį dauguma yra nepagrįstų ir atmestinų.

Rytoj EŽTT pirmininkas kalbės iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 20.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas