Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė NATO generalinio sekretoriaus specialųjį patarėją Vidurio ir Rytų Europos klausimais Chrisą Donnelly

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė NATO generalinio sekretoriaus specialųjį patarėją Vidurio ir Rytų Europos klausimais Chrisą Donnelly, kuris pabrėžė atvykęs dėl dviejų priežasčių: NATO generalinį sekretorių domina, kokie šiuo metu požiūriai dėl NATO plėtros įsipareigojimų vyrauja Lietuvos valdžioje (kadangi Lietuvos siekis stoti į šią organizaciją yra labai rimtai vertinamas) ir kaip bus šia linkme įgyvendinama strategija. Seimo Pirmininko svečią domino visuomenės informuotumo klausimas ir kaip Lietuvos parlamentas bei Vyriausybė gali prisiimti ir įgyvendinti rimtus įsipareigojimus.

Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad NATO parlamentinės asamblėjos sesijos Berlyne Politinio komiteto rezoliucija - tai rimtas signalas ir geras ženklas Lietuvos visuomenei, ir tai paskatins mūsų visuomenę labiau domėtis narystės Šiaurės Atlanto organizacijoje nauda. Parlamento vadovas pripažino, kad Lietuvos politikams iš tikrųjų reikės daug padaryti, kad Lietuvos gyventojai daugiau išmanytų apie stojimo į NATO naudą, apie tai, kad tai yra naudinga valstybei bei kiekvienam jos piliečiui. A. Paulauskas ir Ch. Donnelly aptarė situaciją, kai Lietuvos valstybėje pagrindinė atsakomybė už įsipareigojimus iš tikrųjų tenka Lietuvos Seimui ir Vyriausybei, kad dabartinės saugumo strategijos kūrimas negali būti vien Krašto apsaugos ministerijos reikalas. Kai šiam Seimui teks balsuoti už prisijungimą prie Šiaurės Atlanto sutarties, tai tuo bus susieta visuomenė ir parlamentas. Pokalbio dalyviai sutarė, kad svarbiausia - sukurti ne lūkesčius, bet sudaryti darbotvarkę ir artimiausiu laikotarpiu aktyviai bendradarbiauti su NATO šalių parlamentais.

Seimo Pirmininkas informavo, jog Seimo seniūnų sueigoje sutarta netrukus pratęsti naujai sudaromos NATO reikalų komisijos darbą. Per Lietuvos parlamentinių delegacijų vizitus į NATO valstybes turėtų dalyvauti ir Seimo opozicijos nariai.

A. Paulausko įsitikinimu, užsienio reikalai ir krašto apsauga apskritai turėtų būti sritys, kurių, kad ir kaip keistųsi politinė valdžios sudėtis, politikos tęstinumas būtų užtikrinamas ir nekintamas. Šiuo metu, parlamento vadovo nuomone, ir Krašto apsaugos ministro (buvusio Ambasadoriaus prie NATO) paskyrimas turėtų būti suprantamas ir tarptautinėse institucijose kaip tokio tęstinumo ženklas.

Pokalbio metu buvo paminėtas krašto apsaugos finansavimo klausimas rengiant naują valstybės biudžetą. Seimo Pirmininkas A. Paulauskas, deklaruodamas narystę NATO kaip pirmaeilį Lietuvos užsienio politikos ir jos saugumo uždavinį, pabrėžė, kad tai turės būti atitinkamai patvirtinta Biudžeto įstatyme. Pokalbio dalyviai sutarė, kad visuomenei neturi susidaryti įspūdžio, jog į NATO priimama viena Lietuvos institucija, o visa valstybė, tad yra svarbu, kad visos sritys būtų finansuojamos pagal poreikius, racionaliai naudojant lėšas, ir Lietuva būtų pajėgi įgyvendinti ir pilnateisės NATO narės įsipareigojimus. Seimo Pirmininkas informavo svečią, kad Lietuvos mokyklose diegiama programa, kuri padeda moksleiviams susipažinti su Šiaurės Atlanto organizacijos narystės privalumais, uždaviniais bei tikslais.

C. Donnelly ir Čekijos Respublikos ambasadorius S. Fule patikino Seimo Pirmininką dėl galimybės teikti būtiną NATO paramą Lietuvai visais klausimais, kurių kiltų Lietuvos Respublikos vadovams.

Primename: NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija 2001 m. vyks Vilniuje (600 dalyvių).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 20.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas