Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 13

2000 m. lapkričio 13 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis.

Komitetas vieningai pritarė Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2959, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/99 "Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties, pasirašytos 1993 m. rugsėjo 13 d., A protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2960, 2 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "3 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2965, Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 2 protokolo pakeitimų, pasirašytų pasikeičiant laiškais ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2966, Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/1 "Sprendimas dėl 2 protokolo A priedo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2967, Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/2 "Sprendimas, keičiantis 3 protokolą dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų" ratifikavimo įstatymo projektui Nr.P-2968, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/99 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 3 protokolo dėl sąvokų "prekių kilmė" apibrėžimo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2969, Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2970, Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektui Nr.P-2971, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.3/1999 "II priedo pakeitimas" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2961, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.5/1999 "IV priedo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2962, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.6/1999 "C protokolo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2963, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.4/1999 "B protokolo pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektui Nr. P-2964.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas