Lietuvos Respublikos Seimas

APIE KOMITETO POSĖDĮ (2000 11 13)

2000 m. lapkričio 13 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Jame buvo svarstomi 3 įstatymų projektai.

Apsvarstęs Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-14, kuriame siūloma sumažinti iki 9 procentų PVM tarifą už gyventojams teikiamą šiluminę energiją, bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam -Biudžeto ir finansų komitetui - pritarti įstatymo projektui, patobulintam atsižvelgiant į LR Seimo Teisės departamento išvadas, ir nustatyti įstatymo įsigaliojimo datą - 2000 m. sausio 1 d.

Apsvarstęs Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-13, komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti ir siūlyti Vyriausybei atsižvelgti į komiteto pasiūlymus. Komitetas pasiūlė didinti asignavimus socialinės apsaugos, globos ir rūpybos programoms viso 27,667 mln. litų, iš jų: 6,900 mln. litų savivaldybių specialiai tikslinei dotacijai savivaldybių biudžetams socialinėms pašalpoms, paskirtoms bedarbiams, įsiregistravusiems valstybinėse teritorinėse darbo biržose ne mažiau kaip 6 mėnesius ir per šį laikotarpį nenutraukusiems registracijos arba perregistruotiems iš naujo, nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2000 m. liepos 20 d. mokėti; 1,844 mln. litų žalai atlyginti nukentėjusiems dėl sveikatos suluošinimo darbe ir susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei; 1 mln. litų ortopedinei protezinei pagalbai gyventojams; 14,746 mln. litų Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatui, Jasiuliškių, Prūdiškių ir Strūnos pensionatams; asignavimus Technikos priežiūros tarnybai 0,130 mln. litų transporto išlaikymui, kompiuteriams ir dauginimo technikai aptarnauti, ryšiams ir kt.; 0,332 mln. litų Valstybinei darbo inspekcijai papildomas funkcijas vykdyti, įsteigti potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą ir patvirtinti jo nuostatus ir kt.; 2,715 mln. litų invalidų reabilitacijos ir integracijos programoms vykdyti. Asignavimus pasiūlyta sumažinti 61,449 mln. litų keturioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programoms. Komitetas nutarė papildomus asignavimus skirti iš lėšų, kuriomis mažinamos Socialinės apsaugos ir darbo programos ir kuriomis didinamos Technikos priežiūros tarnybos nebiudžetinių (specialiųjų) lėšų įmokos į valstybės biudžetą. Komitetas taip pat nutarė, kad likusius išlaidomis nepadengtus asignavimus panaudoti socialinės apsaugos, globos ir rūpybos programoms, pirmiausia savivaldybių išmokoms dėl valstybės deleguotų funkcijų padengti.

Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos Prezidento grąžintą Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 55, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymą P-2906 Gr ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti 2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 55, 56, 62, 66, 69, 71, 76, 78 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymui Nr. VIII-2056 su Respublikos Prezidento teikiama pataisa panaikinti įstatymo 9 straipsnio 3 dalį.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 23.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas