Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorę Dalią Kuodytę

Pranešimas VIR 2000 m. lapkričio 16 d.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorę Dalią Kuodytę, kaip parlamentui pavaldžios institucijos vadovą.

Seimo Pirmininką domino Centro darbo sąlygos. Direktorė informavo, kad tyrimai vykdomi užsakant programas ir bendradarbiaujant su istorikais, bet nesteigiant jiems etatų. Tai sudaro efektyvesnio darbo galimybes. (Remiantis tyrimais, šiuo metu jau išleista 13 knygų).

Pokalbio dalyviai aptarė Genocido ir rezistencijos tyrimo centro ryšį su konkrečiu parlamentiniu komitetu (iki šiol instituciją "kuruoja" Nacionalinio saugumo komitetas). D.Kuodytės nuomone, pagal darbo pobūdį ir Centro tyrimų paskirtį, tikslingesnis bendradarbiavimas būtų su Seimo Žmogaus teisių komitetu. Seimo Pirmininkas pritarė šiam požiūriui.

A.Paulauskas taip pat domėjosi, ar Generalinė prokuratūra pakankamai aktyviai bendradarbiauja su Centru tiriant karo ir pokario nusikaltimų bylas, kad jos nebūtų vilkinamos.

Atsižvelgdamas į tolimesnę parlamento komisijų kūrimo procedūrą, A.Paulauskas domėjosi Centro vadovės nuomone dėl anksčiau veikusios Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių reikalų komisijos vaidmeniu - ar negalėtų įvairių užklausų apibendrintojo vaidmens tiesiogiai atlikti Centras? Centro vadovė patvirtino, kad iš tikrųjų, Komisija naudojosi pirmiausia Centro paslaugomis ir pareiškė nuomonę, kad Centras galėtų iš karto atlikti minėtą funkciją. Tuo tarpu Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad šiuo klausimu dar būtina išklausyti buvusios Komisijos pirmininko, Seimo nario A.N. Stasiškio nuomonės.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 16.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas