Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas priėmė Austrijos ambasadorių Florianą Haugą

Pranešimas VIR 2000 m. lapkričio 16 d.

Seimo Pirmininkas, priimdamas Austrijos ambasadorių Florianą Haugą, pasveikinusį Artūrą Paulauską su naujomis parlamento vadovo pareigomis, pabrėžė, kad yra susipažinęs su svarbiausiomis bendradarbiavimo kryptimis tarp Austrijos ir Lietuvos, tarp jų - ir parlamentiniu lygiu.

Ambasadorių domino Seimo Pirmininko Artūro Paulausko požiūris į ankstesnių Vyriausybių įteisintus įsipareigojimus užsienio investitoriams. A.Paulauskas priminė Austrijos atstovui, kad praeityje kritikavęs "Mažeikių naftos" sandorio neskaidrumą, kai Lietuvos visuomenei nebuvo aiškiai pristatomos aplinkybės ir kildavo įspūdis, tarsi "dovanoti" ir "parduoti" nėra tas pat? Seimo Pirmininkas, atsižvelgdamas į Konstitucinio teismo išvadas dėl kai kurių "Mažeikių naftos" pardavimo sutarties punktų prieštaravimo pagrindiniam šalies įstatymui, pareiškė nuomonę, kad ši sutartis apskritai turi likti galiojanti. Parlamento vadovas atkreipė Ambasadoriaus dėmesį į įmonės pajėgumų išnaudojimo, žaliavos tiekimo problemas. Ambasadorius F.Haugas su Seimo Pirmininko pastabomis sutiko.

Šiame kontekste pokalbio dalyviai aptarė Lietuvos užsienio politikos tęstinumą. Seimo Pirmininkas, pabrėždamas Lietuvos užsienio politikos prioritetus - integravimąsi su NATO ir Europos Sąjunga, teigė, jog norėtų visų procesų skaidrumo, aiškumo - tuomet ir viešoji nuomonė būtų dar labiau palankesnė.

Ambasadorius ir Seimo Pirmininkas mano, kad parlamentinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Austrijos bus toks pat aktyvus ir nuoširdus kaip ligi šiol.

Pokalbio pabaigoje A.Paulauskas įteikė Ambasadoriui užuojautos tekstą dėl tragiško įvykio Alpių tunelyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 16.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas