Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas A.Paulauskas prašo teisingumo ministrą išnagrinėti įstatymo pataisos galimybę dėl prieštaravimų, susijusių su atsakomybe už plagiatą

Pranešimas VIR 2000 m. lapkričio 15 d.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, remdamasis parlamento Teisės departamento pažyma, jog pagal dabar galiojančius įstatymus už pasinaudojimą kūriniu ar jo dalimi (atgaminant, platinant ir kt.) be autoriaus sutikimo gali būti traukiama tiek administracinėn, tiek baudžiamojon atsakomybėn, teisingumo ministrą Gintautą Bartkų prašo išnagrinėti įstatymų pataisos projekto galimybę, kad būtų pašalinti prieštaravimai, susiję su dabartine įstatymų kolizija dėl atsakomybės už plagiatą.

Seimo Pirmininkas atsižvelgė į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie plagijavimo problemą, kai UAB „Kalendorius” išleisto „Vadovo kalendoriaus” maketu ir duomenų rinkiniu pasinaudojęs plagiatorius išleido plagiatą, kuriuo prekiavo tūkstančiai prekybos įmonių visoje Lietuvoje, o leidėjas negalėjo pareikalauti atsakomybės.

Seimo Pirmininko nuomone, būtina aiškiai nustatyti kriterijus, kada už autorių teisių pažeidimus turėtų būti traukiama administracinėn ir kada baudžiamojon atsakomybėn.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 16.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas