Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 15 dienos posėdį

1. Komitetas svarstė Respublikos Prezidento grąžintą Švietimo įstatymo 6, 7, 10, 32, 34 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.VIII-2067. Prezidentas savo Dekretu teikė Seimui panaikinti priimto įstatymo 3 straipsnio 2 dalį. Komitetas nusprendė pritarti projektui su Prezidento pataisa.

2. Apsvarstytas Respublikos Prezidento grąžintas Visuomenės informavimo įstatymo 2, 4, 18, 26, 28, 37, 38, 39, 49 straipsnių pakeitimo įstatymą. Komitetas nusprendė pritarti projektui su Prezidento pataisa.

3. Seimo narys Stanislovas Buškevičius pateikė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo papildymo įstatymo projektą IXP-26. Jame nustatoma, kad Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje veikia Kalbos turtinimo skyrius, kurio uždavinys – svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis, tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimas. Atsižvelgęs į ekspertų išvadas, Komitetas nusprendė projekto svarstyme daryti pertrauką ir tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje surinkus papildomos informacijos.

4. Komitetas toliau svarstė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-7. Buvo apibendrinti Komiteto kuruojamos srities įstaigų pateikti siūlymai ir pastabos dėl biudžeto formavimo. Komitetas nusprendė grąžinti įstatymo projektą patobulinti. Išvadoje, kurią Komitetas, kaip papildomas, teikia Biudžeto ir finansų komitetui, siūloma naujajame įstatymo projekte numatyti švietimui 6,5% BVP, mokslui ir studijoms – 1,5% BVP, o kultūros sričiai – 2,6% valstybės biudžeto; Archyvų departamentui skirti 11189,6 tūkst. Lt, iš jų – 10889,6 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms; Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui skirti 8628 tūkst. Lt.; Valstybinei lietuvių kalbos komisijai skirti 5796 tūkst. Lt.. Komitetas pasilieka teisę svarstant naują 2001 metų biudžeto įstatymo projektą teikti konkrečius siūlymus dėl švietimo, mokslo, studijų ir kultūros sričių finansavimo.

5. Komitetas nusprendė deleguoti Seimo narį Povilą Jakučionį į Vyriausybės sudaromą jubiliejinę Jono Basanavičiaus gimimo 150 metų minėjimo komisiją.

6. Komitetas aptarė Žurnalistų etikos komisijos finansavimo tvarką ir nusprendė šį klausimą svarstyti kitame komiteto posėdyje.

7. Švietimo pakomitečio pirmininku buvo išrinktas Gintaras Šileikis. Kultūros pakomitečio pirmininką nuspręsta rinkti kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 15.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas