Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 13 dienos posėdį

1. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas Stanislovas Žvirgždas pristatė Fondo 1999 metų ir 2000 metų I pusmečio veiklos ataskaitą ir atsakė į Komiteto narių klausimus apie lėšų skirstymo principus ir prioritetus. Jis priminė, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį š. m. rugpjūčio 31 d., Fondo tarybą papildė Kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Jie turėtų padėti Tarybai, kurią sudaro daugiausia meno kūrėjų ir žiniasklaidos organizacijų atstovai, vertinant paramos prašančių viešosios informacijos rengėjų šviečiamąsias ir kultūrines programas, atsižvelgti ir į Vyriausybės programą, joje nustatytus prioritetus. Komitetui prisistatęs naujasis Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas L.Remeika paprašė paramos Komisijai, kuriai naujasis Visuomenės informavimo įstatymas padidino įgaliojimus ir suteikė naujų įpareigojimų. Nutarta kitame Komiteto posėdyje išsamiau aptarti šį klausimą.

2. Komitetas aptarė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinio direktoriaus Vaidoto Žuko prašymą tarpininkauti dėl papildomų lėšų 2000 metų paskutiniajam ketvirčiui suteikimo, taip pat prašymą dėl 2001 metais LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų. Nutarta parašyti raštą Vyriausybei ir paremti LRT vadovybės prašymą. Taip pat Komitetas nutarė sudaryti darbo grupę, kuri parengtų LRT abonentinio mokesčio įstatymą.

3. Komitetui prisistatė Gražina Drėmaitė, kuri, atsistatydinus į Seimą išrinktam Povilui Jakučioniui, eis Vyriausiosios paminklosaugos komisijos pirmininkės pareigas iki 2000 kovo mėnesio - Komisijos pirmininko kadencijos pabaigos. Ji priminė Jono Basanavičiaus 150 metų jubiliejų, kurį minėsime kitais metais, ir pasiūlė į 2001 metų valstybės biudžetą atskira eilute įrašyti tai sukakčiai paminėti skiriamas lėšas. Komitetas nutarė šį klausimą aptarti, kai bus pakartotinai svarstomas 2001 metų biudžetas.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 14.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas