Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 13 d. BFK posėdis

 

 

 

Bendra Biudžeto ir finansų komiteto sprendimų suvestinė, apsvarsčius visų Seimo komitetų išvadas dėl 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.P-IXP-7, bus pateikta 2000 11 20 d.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas