Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komiteto posėdį, įvykusį 2000 10 25, Protokolo Nr. 1

 

Protokolo išrašas

2000 10 25 Nr. 1

Vilnius

 

1. SVARSTYTA:

Kaimo reikalų komiteto pirmininko rinkimai

NUSPRĘSTA:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 46 straipsnio nuostatomis ir 2000 m. spalio 25 d. Seimo Seniūnų sueigos nutarimu Nr. 2 išrinkti Jeronimą Kraujelį Kaimo reikalų komiteto pirmininku ("už" balsavo 9 nariai).

 

Posėdžio pirmininkas V. Velikonis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas