Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komiteto posėdį, įvykusį 2000 11 08, Nr.3

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. lapkričio 8 dienos posėdyje toliau svarstė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektą Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos bei Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Svarstant pirmąjį klausimą posėdyje dalyvavo paskirtasis Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas ir paskirtasis Žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis. Priimtas sprendimas nepritarti Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimo projektui Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos. Rekomenduota Vyriausybei, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos įgyvendinimo priemones, atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus, kuriuos parengė Komiteto praeitame posėdyje sudaryta darbo grupė.

Svarstant Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, nuspręsta jį grąžinti tobulinti ir rekomenduoti Vyriausybei, rengiant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto naują variantą, atsižvelgti į šiuos Komiteto pasiūlymus:

1) Laikytis Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnyje (Reguliavimo lėšų šaltiniai) ir 9 straipsnyje (Tikslinis finansavimas) įtvirtintų nuostatų.

2) Melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui skirti bent du kartus daugiau negu numatyta skirti 2000 metais.

3) Žemės reformai skirti du kartus daugiau lėšų negu numatyta projekte.

4) Garantuoti SAPARD programos reikiamą ( 68 milijonų litų) finansavimą iš Valstybės biudžeto.

5) Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo limitą.

6) Parengti mechanizmą, kaip nuo 2001 metų parduoti dyzelinį kurą be akcizo (1ha deklaruotų pasėlių – 120 l kuro) ir atpiginti naktinę bei poilsio (švenčių) dienų elektros energiją iki vidutinės eksportuojamos energijos kainos lygio.

7) Pakeisti cukraus akcizo mokėjimo tvarką ir sąlygas.

3. Asignavimus iš valstybės biudžeto aukščiau nurodytomis kryptimis didinti privatizavimo fondo lėšų, taip pat išlaidų, nepriskirtų pagrindinių funkcijų grupėms, valdymo išlaidų mažinimo bei valstybės skolos didinimo sąskaita.

Be to, posėdyje buvo išklausyta Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Sąjungos žemės ūkio atstovo Vaidoto Ašmono informacija apie žemės ūkio sektoriaus pasirengimą Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas