Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komiteto posėdį, įvykusį 2000 11 06, Nr.2

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. lapkričio 6 dienos posėdyje svarstė Seimo seniūnų sueigos 2000 10 30 nutarimą Nr. 4, kuriame siūloma Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju išrinkti Komiteto narį Gintautą Mikolaitį. Posėdyje iš 12 Komiteto narių dalyvavo 11, "už" balsavo 4, "prieš" - 5, "susilaikė" - 2 Komiteto nariai. Nuspręsta: Nepritarti Seimo seniūnų sueigos 2000 10 30 nutarimo Nr. 4 pasiūlymui Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju išrinkti Komiteto narį Gintautą Mikolaitį.

Toliau posėdyje buvo svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 m. m. Programa bei Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Priimtas sprendimas šių dokumentų svarstyme daryti pertrauką iki lapkričio 8 d..

Sudaryta darbo grupė (Komiteto nariai: J. Kraujelis, J. Čiulevičius, M. Pronckus, V. Rinkevičius, V. Žalnerauskas, Komiteto patarėjas -R. Abugelis), kuriai pavesta iki sekančio posėdžio abiem klausimais parengti Komiteto pasiūlymus .

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

Posėdžio pirmininkas V. Velikonis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas