Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 07 posėdis

1. SVARSTYTA:

Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-48.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti taip suredaguotam įstatymo 22 straipsnio 7 punktui (balsavo: 8 už, 1 susilaikė):
  2. “7) eiti daugiau nei vienas pareigas valstybės tarnyboje, išskyrus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas aukštosiose mokyklose bei Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas, kai jis eina kito Seimo nario, priklausančio tai pačiai frakcijai, padėjėjo-sekretoriaus, Seimo frakcijos seniūno referento arba paslaugų valstybės tarnautojo pareigas šio įstatymo 20 straipsnio 15 punkte nustatyta tvarka.”

  3. Nepritarti E.Masiulio siūlymui nustatyti Seimo frakcijos seniūno referentui 21 kategoriją (balsavo: 1 už, 1 prieš, 7 susilaikė).
  4. Nepritarti P.Papovo siūlymui Seimo Pirmininko pavaduotojo padėjėjui ir Seimo nario padėjėjui-sekretoriui nustatyti 13 – 21 kategoriją (balsavo: 1 už, 1 prieš, 7 susilaikė).

4. Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui (balsavo: 7 už, 2 susilaikė).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 10.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas