Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 08 dienos posėdį

1. Komiteto nariai atidžiai išanalizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programą, išklausė kviestųjų posėdžio dalyvių nuomonės. Posėdyje dėl Vyriausybės programos kalbėjo paskirtieji ministrai Algirdas Monkevičius ir Gintautas Kėvišas. Nors šeši Liberalų ir Socialliberalų frakcijų nariai balsavo už siūlymą Komiteto sprendimu pritarti šiai programai, vis dėlto jai nebuvo pritarta, nes keturi Komiteto nariai balsavo prieš, o trys susilaikė.

2. Komitetas nagrinėjo Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės parengtą Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Nutarta svarstymą pratęsti kitame posėdyje.

3. Trečiuoju klausimu Komitetas svarstė Socialdemokratinės koalicijos įregistruotą Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo projektą IXP–5, kuriuo būtų nustatoma fiksuota bendrojo vidaus produkto dalis, skiriama švietimui, mokslui ir studijoms. Visų balsais šiam projektui pritarta ir pasiūlyta Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projektą.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 09.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas