Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 08 BFK posėdis

 

 

  1. Pritarta Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektui Nr.P-2981, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektui Nr.P-2982 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektui Nr.P-2983, kadangi minėti ratifikavimo projektai yra tipiniai.
  2. 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-7. Apsvarstytos LR vertybinių popierių komisijos, Seimo kontrolierių įstaigos, Vyriausioji rinkimų komisijos, Mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento, Vyriausybės kanceliarijos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos. Taip pat Valstybės investicijų programa 2001-2003 m.m. ir Valstybės skolos aptarnavimo išlaidos.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti LR vertybinių popierių komisijai 2001 m. Vyriausybės pateiktame valstybės biudžeto projekte numatytiems asignavimams, Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vertybinių popierių komisijai yra priskirtos papildomos funkcijos - pensinių fondų priežiūra - o tam reikia rengti teisės aktus, o papildomų išlaidų tam numatyti nėra galimybių, spręsti minėtą problemą kartu su Biudžeto ir finansų komitetu, rengiant reikiamus teisės aktus.
  2. Pasiūlyti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikslinti programos "LR Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų organizavimo programos" pavadinimą ir sumažinti jai asignavimus 100 tūkst. litų.
  3. Pasiūlyti Mokesčių inspekcijai kitai savaitei Biudžeto ir finansų komitetui pateikti pasiūlymus dėl mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir pertvarkymo, siekiant nedidinti mokesčių administravimo išlaidų. Pasiūlyti sudaryti tarpžinybinę komisiją inventorizuoti, kokiame lygyje yra integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) ir peržiūrėti įdiegimo etapus.
  4. Pritarti Muitinės departamentui 2001 m. Vyriausybės pateiktame valstybės biudžeto projekte numatytiems asignavimams.
  5. Pasiūlyti Seimo kontrolierių įstaigai iki 2000 11 13 d. pateikti informacija apie šios įstaigos aptarnaujančio personalo struktūrą, funkcijas ir darbo užmokestį. Spręsti klausimą dėl į Seimo Kontrolierių įstaigos balansą perduoto pastato Gedimino pr.27/2 tikslingumo.
  6. Paprašyti Vyriausybės pateikti Biudžeto ir finansų komitetui informaciją dėl LR Seimo, Prezidentūros ir LR Vyriausybės informacinių sistemų suderinamumo galimybės ir atsižvelgiant į tai, nuspręsti kiek šiai programai numatyti asignavimų 2001 metams. Neturint papildomos informacijos, Vyriausybės kanceliarijos valstybės biudžeto išlaidų sąmatoje numatytai "Valstybės valdymo institucijų veiklos gerinimo" programai sumažinti asignavimus 1 mln. litų. Pasiūlyti LR Vyriausybei pagreitinti sprendimą dėl poilsio namų "Auska" ir Vyriausybės kanceliarijai priklausančių tarnybinių butų.
  7. Svarstant Valstybės investicijų programą 2001-2003 m.m. daugiausiai diskusijų sukėlė probleminiai objektai, kurių įvedimo į eksploataciją laikas užsitęsė ir kuriems 2001 m. numatyta skirti 1 mln. litų. Pasiūlyta Ūkio ministerijai peržiūrėti šiuos projektus ir pateiktus pasiūlymus.
  8. Apsvarsčius Valstybės skolos aptarnavimo išlaidas nuspręsta pasiūlyti LR Vyriausybei apsvarstyti ir įvertinti galimybes sumažinti 2001 m. prognozuojamas valstybės skolos aptarnavimo išlaidas maždaug 100 mln. litų (nuo 1108,8 mln. litų iki 1008,8 mln. litų. Šis sumažinimas galėtų būti atliktas peržiūrėjus specialiųjų atidėjimų poreikį AB "Mažeikių nafta" bei Lietuvos ir JAV AB "Klaipėdos nafta" suteiktoms paskoloms su valstybės garantija atsižvelgiant į šių akcinių bendrovių ekonomines bei finansines galimybes pačioms sugrąžinti gautąsias paskolas.

  1. Dėl Biudžeto ir finansų komiteto pakomitečių sudarymo.

Nuspręsta sudaryti 2 LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pakomitečius.

  1. Valstybės finansų pakomitetis. Pakomitečio pirmininku paskirtas Komiteto narys Alg.Butkevičius;
  2. Savivaldybių finansų pakomitetis. Pakomitečio pirmininku paskirtas Komiteto narys E.Savickas.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 08.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas