Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 06 posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programos” projektas Nr. IXP-39;
  2. 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-7; Seimo rezoliucijos “Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių” projektas Nr. IXP-8; Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas Nr. IXP-9; 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-13;
  3. Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-48;
  4. Dėl š.m. spalio 24 d. Seimo protokolinio nutarimo “Dėl pavedimo Seimo komitetams apsvarstyti ir išanalizuoti turimus VIII Seimo pateiktus teisės aktų, kurie nebuvo priimti, projektus ir pateikti Seimui savo išvadas bei pasiūlymus dėl šių projektų”.

 

1. SVARSTYTA:

Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programos” projektas Nr. IXP-39.

NUSPRĘSTA:

Iš esmės pritarti Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programai (balsavo: 7 už, 3 susilaikė).

 

2. SVARSTYTA:

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-7; Seimo rezoliucijos “Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių” projektas Nr. IXP-8; Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas Nr. IXP-9; 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-13.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.Rimšelį, E.Masiulį ir P.Papovą.
  2. Šių įstatymų projektų svarstymą atidėti š.m. lapkričio 8 d. Komiteto posėdžiui.

 

3. SVARSTYTA:

Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-48.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, A.Puloką ir S.Lapėną.
  2. Šio įstatymo projekto svarstymą atidėti š.m. lapkričio 7 d. Komiteto posėdžiui.

 

4. SVARSTYTA:

Dėl š.m. spalio 24 d. Seimo protokolinio nutarimo “Dėl pavedimo Seimo komitetams apsvarstyti ir išanalizuoti turimus VIII Seimo pateiktus teisės aktų, kurie nebuvo priimti, projektus ir pateikti Seimui savo išvadas bei pasiūlymus dėl šių projektų”.

NUSPRĘSTA:

Pateikti Seimui savo išvadas ir pasiūlymus dėl VIII Seimo pateiktų teisės aktų, kurie nebuvo priimti, projektų.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

Protokolą rašė Komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2000 11 08.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas