Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. lapkričio 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1-13.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2959, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/99 "Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties, pasirašytos 1993 m. rugsėjo 13 d., A protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2960,

Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.3/1999 "II priedo pakeitimas" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2961,

Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.5/1999 "IV priedo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2962,

Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.6/1999 "C protokolo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2963,

Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.4/1999 "B protokolo pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2964,

2 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "3 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2965,

Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 2 protokolo pakeitimų, pasirašytų pasikeičiant laiškais ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2966,

Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/1 "Sprendimas dėl 2 protokolo A priedo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2967,

Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/2 "Sprendimas, keičiantis 3 protokolą dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2968,

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/99 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 3 protokolo dėl sąvokų "prekių kilmė" apibrėžimo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2969,

Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2970,

Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2971.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti pateiktiems įstatymų projektams ("už" balsavo 14 komiteto narių).
  2. Komiteto paskirtas parnešėjas D.A.Barakauskas.

 

14.SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos" projektas (Nr.IXP-39).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti pateiktam LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos" projektui (už" balsavo 9, "prieš" - 6, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
  2. Komiteto paskirtas parnešėjas V.Uspaskich.

 

15.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 11 13) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 11 13) darbotvarkę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas