Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 06 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo nuspręsta pritarti Seimo nutarimo "Dėl LR Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos " projekto Nr.IXP – 39 skyriui “Aplinka ir urbanistinė plėtra”.

Aplinkos apsaugos komitete vyko Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P – 2626(3) aptarimas. Po svarstymo nuspręsta: pritarti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.P– 2626(3); siūlyti svarstyti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.P – 2626(3) Seimo plenariniame posėdyje.

Lietuvos Geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius pateikė informaciją apie Lietuvos geologijos tarnybos veiklą 1999 metais. Buvo pažymėtos pagrindinės problemos: teisinės (nesutvarkyta naftos darbų teisinė bazė, neaiškus administravimas); finansinės (mažėjantis valstybės finansavimas, neskiriama nepaprastų, pagrindinėms priemonėms išlaidų, neleidžiama panaudoti specialiųjų, lėšų) ir geologinės - aplinkosauginės.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas