Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Šaulių sąjungos rinktinių atstovų visuotiniame suvažiavime (2000 11 04)

Šauliai,

Ačiū už pakvietimą.

Malonu būti Jūsų suvažiavime - organizacijos, kurios tokia turtinga istorija, kuri sunkiausiais momentais drąsiai gynė Lietuvos nepriklausomybę.

Kai žinai iš istorijos, kad Šaulių sąjungos sukūrimą nulėmė ne kariai, bet visuomenės veikėjai - tokie kaip publicistas, keliautojas Matas Šalčius, taip pat rašytojai Vladas Putvinskis, Antanas Vienuolis ar Balys Sruoga ir kitos asmenybės, tuomet lengviau vertinti ne tik organizacijos raidą, bet ir pastebėti jos poreikius dabartinio gyvenimo kontekste.

Visuomenėje kuriamas šaulio įvaizdis primena karikatūrą, tačiau šie žmonės visada būdavo ten, kur sunkiausia. Aš pabandžiau sukurti šaulio portretą - tai žmogus, ne tik gyvenantis istoriniais prisiminimais, bet aktyvus pilietinės visuomenės kūrėjas, kuris rūpinasi visuomenės reikalais, Lietuvos jaunimu, norintis, kad užaugtų krašto patriotai, mylėtų Tėvynę. Jūs atliekate svarbią visuomeninę valstybinę funkciją, kurios negalima išmatuoti, o rezultatų pamatyti nedelsiant.

Įstatymų leidėjo požiūriu, kiekviena visuomeninė atviro bendravimo iniciatyva, ugdanti pilietiškumą, yra skatintina.

Mums, naujosios politikos atstovams, svarbu atsakyti į klausimą, kaip galime ir turime bendradarbiauti, kad pavyktų įvairioms visuomeninėms organizacijoms kurti pažangesnę modernių technologijų Lietuvą, bet neatsisakančią originalios patirties ir tradicijų.

Kai prašnekame apie šaulius, tuoj pat galime susidaryti besimokančio taikliai šaudyti žmogaus įvaizdį, gebančio gintis ir ginti.

"Ginti nepriklausomą Lietuvą" - tai aiškus uždavinys, tačiau jo turinį stenkimės atskleisti aiškiau, kad matytume naują valstybės viziją.

Šiandien mus vienija jaunimo tema.

Įtraukdami jaunimą į bet kurią visuomeninę veiklą, turėtume įžvelgti jo galimybių perspektyvas. Pasisakydami už pilietiškumo ugdymą, kuris yra neatsiejama atviros visuomenės kūrimo kryptis ir Vakarų Europoje, bandykime kartu atsakyti į klausimą: kaip sustabdyti jaunimo nutekėjimą?

Atsakymas yra vienas - būtina sudaryti atitinkamas sąlygas, kad jaunas žmogus matytų prasmę, kaip jis gali įgyvendinti savo norus. Tuomet - esu tikras - jis geriau žinos, kokius idealus ir vertybes gali ginti.

Tuomet ir bet kuriai visuomeninei organizacijai, bendradarbiaujant su Vyriausybe, su Seimu, bus lengviau įgyvendinti savo tikslus.

Pastatas, kuriame sušauktas šis suvažiavimas, susijęs su daugeliu įvykių - taip pat ir su nauja Lietuvos parlamentarizmo istorija: čia 1920 metais į pirmąjį posėdį buvo susirinkusi pirmą kartą tiesioginiuose rinkimuose išrinkta atstovų institucija - Steigiamasis Seimas. Man ypač imponuoja tai, kad Steigiamojo Seimo narių daugumą sudarė jauni žmonės, gal dėl to prieš 80 metų jie įveikė pagrindinius radikalius uždavinius: paklojo teisinius pamatus žemės reformai, apgynė Lietuvos nepriklausomybę, parengė ir priėmė Konstituciją.

Šiandien išrinktas Lietuvos Seimas yra jaunesnis ir imlesnis įvairių idėjų siūlymams. Talkinkite mums, siūlykite.

Vakar Lietuvos Seime buvo patvirtinta Vyriausybės programa. Viena iš jos nuostatų - atviras pasaulio pilietis, galintis gauti pagrindinį, visapusišką išsilavinimą Lietuvoje.

Įteisindami žemės nuosavybės įsigijimo galimybę ir užsieniečiams, galėsime pritraukti investicijų; juk šio turto mes neparduosime išvežimui, bet pagaliau sudarysime galimybę sparčiau kurti darbo vietas.

Mūsų tikslas - saugoti savo rinką ir tuo pačiu metu ieškoti naujų rinkų.

Jeigu ir šioje auditorijoje, kuri vertina pažangą ir Lietuvos rūpestį visapusiškai suklestėti, bus suprantama, kad taip pat privalome įgyvendinti informacinės visuomenės projektą, - tai tuomet ir šioje svarbioje srityje pabandykime taip pat suderinti veiklą.

Beje, tokį bendradarbiavimą aš suprantu kaip Jūsų nepriklausomos veiklos derinimą su tomis programomis, kurias vykdo šalies valdžia - ar rengiant jaunimą karinei gynybai, ar bendradarbiaujant su policija (su pasienio policija), ar plėtojant kultūros ir sporto veiklą.

Kaip matome, tai sritys, kurios susijusios ir su techniniu aprūpinimu, ne tik intelektualiu veiklos gerinimu.

Išrinkę atstovus į Seimą, nepamirškime jų, stebėkime jų veiklą, talkinkime vieni kitiems, siūlykime būtiniausių įstatymų pataisų ir įstatymų projektus, žiūrėkime, kaip teisės aktai įgyvendinami čia, savivaldybėse.

(Norėjau atsiversti Šaulių sąjungos puslapį internete, tačiau tai padaryti dar nėra galimybių, tiesa?…O spartus informacijos teikimas būtinas bet kuriai organizacijai, ypač susijusiai su jaunimu ir norinčiai būti patrauklia).

Jūs galite labai padėti, nes jūs turite idėją. Suvienyti visuomenę, mobilizuoti ją, nes "būti pasiruošusiu ginti Tėvynę" reiškia mokytis karinio parengimo, padėti silpnesniems, išmanyti naujausias technologijas, orientuotis informacijos visuomenėje - ir taip užtikrinti šalies pažangą.

Nuoširdžiai tikiu, kad šauliai - tai tikrosios pažangos gynimo organizacija.

Taigi, sveikindamas Jūsų organizaciją Seimo vardu sakau - dirbkime greta, išvien - "Nepriklausomai Lietuvai".

2000 11 04
Naujausi pakeitimai - 2000 11 07.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas