Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 06 dienos posėdį

1. Komitetui buvo pristatytas Socialdemokratinės koalicijos frakcijos teikiamas Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo projektas IXP – 5. Šiuo įstatymo projektu numatoma, kad mokslui ir studijoms biudžete turėtų būti skiriama fiksuota dalis - 1,5 % bendrojo vidaus produkto, o švietimui – 6,5 %. Posėdyje dalyvavę Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos, Rektorių konferencijos ir Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos vadovai vieningai pritarė tokiam projektui.

2. Komiteto nariai aptarė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Dalyvauti posėdyje buvo pakviesti kuruojamų sričių ministerijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų vadovai, kurie atkreipė Seimo narių dėmesį į tokį faktą, kad pateiktajame biudžeto projekte numatyta švietimui, mokslui ir kultūrai skirti santykinai mažesnę dalį lėšų negu buvo skirta 2000 metų biudžete.

3. Svarstant 2001 metų valstybės biudžeto problemas kartu buvo aptarta Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programa.

Komitetas nusprendė tęsti visų klausimų svarstymą kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 06.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas