Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. lapkričio 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai.

NUSPRĘSTA:

Remiantis LR Seimo statuto 46 str. nuostatomis ir 2000 10 30 Seimo Seniūnų sueigos sprendimu Nr.4 išrinkti Valentiną Greičiūną Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoju (“už” balsavo 15, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2.SVARSTYTA:

Pasirengimas "Dėl Jūrų kompanijos LISCO privatizavimo" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti R.Valčiuką, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

3-15.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2959, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/99 "Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties, pasirašytos 1993 m. rugsėjo 13 d., A protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2960, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.3/1999 "II priedo pakeitimas" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2961, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.5/1999 "IV priedo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2962, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.6/1999 "C protokolo panaikinimas" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2963, Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.4/1999 "B protokolo pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2964, 2 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "3 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2965, Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 2 protokolo pakeitimų, pasirašytų pasikeičiant laiškais ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2966, Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/1 "Sprendimas dėl 2 protokolo A priedo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2967, Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.99/2 "Sprendimas, keičiantis 3 protokolą dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2968, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/99 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 3 protokolo dėl sąvokų "prekių kilmė" apibrėžimo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2969, Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2970, Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/1999 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projekto Nr.P-2971 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti D.A.Barakauską, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

16.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 11 06) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2000 11 06) darbotvarkę ("už" - 17 komiteto narių).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas