Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 06 d. BFK posėdis

 

 

 

SVARSTYTA:

2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-7

Apsvarstytos Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybės kontrolės ir Finansų ministerijos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos.

NUSPRĆSTA:

Sudaryti Tarpžinybinę komisiją, kuri išnagrinėtų galimybę apjungti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo bei Seimui atskaitingų institucijų autoūkius, siekiant taupyti Valstybės biudžeto lėšas transporto išlaidoms.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentūrai apsvarstyti galimybę sumažinti asignavimus 1 mln. 200 tūkst. litų;

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai sumažinti asignavimus spauzdiniams ir kvalifikacijos kėlimo išlaidoms;

Paprašyta Valstybės kontrolės pateikti komitetui išklotines apie valstybės kontrolės struktūrą ir funkcijas.

Galutinį sprendimą dėl minėtų įstaigų biudžeto asignavimų priimti 2000 11 20 d. BFK posėdyje.

SVARSTYTA:

2. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 - 2004 metų veiklos programos" projektas Nr.IXP-39.

NUSPRĆSTA:

Pritarta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 - 2004 metų veiklos programos" projektui Nr.IXP-39.

Komiteto posėdyje ir balsavime dalyvavo 11 komiteto narių (Z.Balčytis, A.Baura pavaduojantis R.Karbauskį, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, K.Glaveckas, J.Lionginas, J.Juozaitienė pavaduojanti R.Palaitį, A.Plokšto, E.Savickas, A.Skardžius, G.Šivickas).

Uţ balsavo 7 komiteto nariai;

Prieštaraujančių nebuvo;

Susilaikė 4 komiteto nariai (A.Plokšto, B.Bradauskas, Z.Balčytis, Alg.Butkevičius).

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 11 06.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas