Lietuvos Respublikos Seimas

2000 10 30 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas aptarė Seimo statuto 43 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą. Nuspręsta pritarti projektui, kuriame siūloma 43 straipsnio pirmoje dalyje keisti komiteto pavadinimą "Aplinkos apsaugos komitetas" į "Aplinkos komitetą", nes, komiteto nuomone, tai tikslesnė sąvoka, apimanti platesnes veiklos kryptis ir 58 straipsnyje patikslinti komiteto veiklos kryptis, atsižvelgiant į pasikeitusį komiteto pavadinimą.

Komiteto posėdyje buvo pritarta Urbanistinės plėtros ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos Seimo komisijos įkūrimo tikslingumui. Pagrindiniai šios komisijos tikslai būtų tobulinti esamus ir rengti naujus teisės aktus bei metodikas, kuriant vientisą būsto, urbanistinės plėtros ir nekilnojamojo paveldo apsaugos valdymo ir reguliavimo sistemą, formuoti ir kontroliuoti subalansuotos urbanistinės plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos strategiją ir įgyvendinimo programas.

Komitetas išklausė informaciją apie projektus, kurie buvo svarstyti Aplinkos apsaugos komitete VIII ir IX Seimo sesijų metu. Komitetas nusprendė š.m. lapkričio 5 dieną komiteto posėdyje aptarti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo projektą Nr. P-2626(3), kuratoriais skirti Vytautą Einorį ir Kęstutį Skamaraką.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas