Lietuvos Respublikos Seimas

2000 10 30 d. BFK posėdis

 

 

 

    1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-14

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

K.Glaveckas Alg.Butkevičius

IXP-15

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

K.Glaveckas Alg. Butkevičius

IXP-7

 

 

IXP-8

 

 

IXP-9

 

 

IXP-10

 

IXP-11

 

 

IXP-12

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Seimo rezoliucijos “Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių” projektas

Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo projektas

Sveikatos draudimo įstatymo 13, 21, 28 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

K.Glaveckas Alg.Butkevičius

 

K.Glaveckas Alg.Butkevičius

 

E.Savickas Alg. Butkevičius

G.Šivickas Alg.Butkevičius

G.Šivickas Alg.Butkevičius

 

G.Šivickas A.Bradauskas

IXP-13

2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

G.Glaveckas Alg.Butkevičius

P-2981

Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

P-2982

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

P-2983

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

Komitetas paskirtas papildomu)

IXP-5

Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo projektas

A.Skardžius Z.Balčytis

2. KOMITETO NARIŲ KURUOJAMOS SRITYS

KURUOJAMOS SRITYS

ATSAKINGI KOMITETO NARIAI

BANKAI

 

 

1. A.Bradauskas

2.A.Plokšto

3. R.Palaitis

NE BANKINĖS ORGANIZACIJOS

/draudimas, investiciniai fondai/

 

 

 

1. G.Šivickas

2. A.Kubilius

3. E.Savickas

KAPITALO RINKA

 

 

1. R.Palaitis

2. E.Savickas

3. G.Vagnorius

MOKESČIAI

 

 

1. Alg.Butkevičius

2. Z.Balčytis

3. G.Šivickas

BIUDŽETAS

 

 

1. Alg.Butkevičius

2. A.Baura

3. Z.Balčytis

FINANSŲ RINKA

 

 

1. A.Plokšto

2. G.Vagnorius

3. A.Skardžius

3. Biudžeto ir finansų komiteto narių pasiskirstymas kuruojamomis

sritimis svarstant valstybės biudžetą

 

 

Kuruojamos institucijos ir sritys

Komiteto nariai

Lietuvos Respublikos Prezidentūra

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

K. Glaveckas

Konstitucinis teismas

Aukščiausiasis Teismas

Generalinė prokuratūra

Teisinės institucijos

J.Lionginas

J.Lionginas

J.Lionginas

R.Palaitis

 

 

LR vertybinių popierių komisija

K. Glaveckas

 

 

 

 

MINISTERIJOS

 

Aplinkos ministerija

A.Bradauskas

Finans ministerija

Z.Balčytis

Krašto apsaugos ministerija

A.Plokšto

Kultūros ministerija

G.Vagnorius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A.Kubilius

Susisiekimo ministerija

E.Savickas

Sveikatos apsaugos ministerija

G.Šivickas

Švietimo ir mokslo ministerija

A.Skardžius

Teisingumo ministerija

R.Palaitis

Užsienio reikal ministerija

K.Glaveckas

Ūkio ministerija

Alg.Butkevičius

Vidaus reikal ministerija

Alg.Butkevičius

Žemės ūkio ministerija

A.Baura

4. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai atidėtas iki 2000 11 02 d. komiteto posėdžio.

 
Naujausi pakeitimai - 2000 10 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas