Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas priėmė Georgą Sorosą, Atviros visuomenės instituto pirmininką, pasaulinio garso filantropą.

Pranešimas VIR 2000 spalio 26

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas parlamento Baltojoje salėje priėmė Georgą Sorosą, Atviros visuomenės instituto pirmininką, pasaulinio garso filantropą.

Pokalbis prasidėjo nuo politinių pokyčių Lietuvoje.

Seimo Pirmininkas svečią patikino Lietuvos užsienio politikos tęstinumu, kuri siejama su mūsų šalies integravimusi į ES, į NATO (kai kurie veiksmai pagal galimybes gali būti tik spartinami).

A.Paulauskas pabrėžė, kad Lietuvoje liberalias idėjas reikia sieti su atviros visuomenės kūrimu, ir šios pastabos parlamento svečiui patiko, nes jis pasisakąs būtent už tokią visuomenę.

Kai dėl dalyvavimo integraciniame Europos Sąjungos procese, G.Sorosas išreiškė nuomonę, kad ateityje lietuviai galėtų kurti aktyvesnį visuomenės įvairumo vaidmenį šioje kontinento struktūroje. Pokalbio dalyvių požiūriai sutapo, kad pabrėždama savo skirtingumą, Lietuva išlaikytų konkurencingumą, ne tiesmukiškai prisitaikydama, bet derėdamasi.

Seimo Pirmininkas pasidomėjo G.Soroso požiūriu į įstatymų leidybos ir labdaringos veiklos derinimą. G.Sorosas išreiškė požiūrį, kad įstatymai turėtų skatinti filantropinę veiklą, ir tuo būtų sudarytos geresnės sąlygos tiesiogiai remti kultūros ir sveikatos apsaugos sritis, tačiau perspėjo, kad lėšų vaidmuo turi tik tuomet prasmės, kai tuo nesudaroma galimybė nuslėpti mokesčius. Kitaip tarus, lengvatos turi būti sudarytos asmenims, bet ne tarpinėms organizacijoms.

Seimo Pirmininkas paminėjo, kad numatyta dar kartą peržiūrėti Labdaros ir paramos įstatymą.

G.Sorosas pabrėžė keletą pagrindinių krypčių, kurias plėtoja Atviros Lietuvos fondas, kuriant pilietinę visuomenę, remiant specializuotus, teisės, filosofijos, medicinos sričių projektus.

Seimo Pirmininkas teigė, kad Lietuvos valstybėje dar teks įveikti valstybės institucijų uždarumo problemą. A.Paulauskas pripažino, kad kita atviros visuomenės kūrimo problema - "jaunimo nutekėjimas" negali būti smerktina kaip reiškinys, kol nesudaromos visapusiškos galimybės įgyvendinti savo sumanymus, atskleisti savo gabumus tėvynėje. Skatindama nevyriausybinių organizacijų veiklą, valstybė palaipsniui ir šią kartos problemą įveiktų. Filantropas ir LR Seimo Pirmininkas sutiko, kad Lietuvoje dabar akivaizdus kartų pasikeitimas valstybės valdžioje ir tai yra išskirtinai įdomus reiškinys, ir tai gali būti ženklas jaunimo problemų sprendimui įvairiuose visuomenės lygiuose.

G. Sorosas pastebėjo, kad naujieji politikai paveldi nemažai problemų, bet ir Seimo Pirmininkas, ir Atviros visuomenės instituto vadovas sutarė, kad be problemų nebūtų įdomu.

Seimo Pirmininkas teiravosi, ar svečias nemanytų tikslinga Lietuvoje kurti tokio pobūdžio aukštąją mokyklą, kaip G.Sorosas yra įsteigęs ir Budapešte, nors Lietuvoje yra platus universitetų, išlaikomų valstybės, tinklas.

G.Soroso nuomone, ir tolesnė jo fondo veikla Lietuvoje priklauso nuo įstatymų leidėjų, nuo galimybės plėtoti labdarą. Seimo Pirmininkas priminė svečiui apie numatomą valstybinę informacinės visuomenės Lietuvoje kūrimo ir įgyvendinimo programą, ir pabrėžė, kad jos nuoseklus įgyvendinimas per 5-6 metus turės būti susijęs ir su palankiais teisės aktais labdaros atžvilgiu.

Atsisveikindamas, G.Sorosas paliko autografus Seimo Pirmininkui skirtoje autorinėje knygoje ir Lietuvos parlamento svečių knygoje.

A.Paulauskas parlamento vardu svečiui įteikė sidabrinį suvenyrinį Lietuvos Seimo medalį.

 
Naujausi pakeitimai - 2000 10 26.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2000 metai

LR Seimas