Lietuvos Respublikos Seimas

Artūro Paulausko, LR Seimo Pirmininko kalba Infobalt parodos atidaryme spalio 25 d.

 

Kurkime ir įgyvendinkime informacinės visuomenės programą

 

Seimas, strategiškai plėtodamas informacinės visuomenės programą - nuo atitinkamų įpareigojimų Vyriausybei, įsipareigodamas steigti specialų komitetą parlamente, galės nuosekliais veiksmais paskatinti informacinių technologijų taikymą prioritetinėse srityse.

Pirma, pabrėžiame, kad parlamentas turi visas galimybes remtis piliečių iniciatyva įstatymų leidyboje. Tad visiškai pritariu "Teisės į internetą deklaracijai", kurią yra priėmęs konferencijos "Informacinė visuomenė 2000" organizacinis komitetas, - deklaracijai, kurioje internetas akcentuojamas kaip svarbiausias veiksnys, plečiantis modernų ryšį.

Svarstydami naujus teisės aktų projektus, turėsime nuolat matyti jų įgyvendinimą informacinių technologijų kontekste.

Jeigu Lietuvoje artimiausiu metu nebus padaryti ryžtingi veiksmai šioje srityje, galime nuo pažangių šalių atsilikti ilgus dešimtmečius, todėl sąlygų kūrimas informacinei visuomenei privalo tapti svarbia strategine užduotimi.

Antra, pagrindinį dėmesį reikia skirti žmonių gebėjimų lavinimui, informacinių tinklų liberalizavimui bei konkurencijos didinimui.

Mano nuomone, valstybės gerovę ateityje smarkiai įtakos naujosios skaitmeninės ekonomikos augimas bei visuomenės pasiruošimas naudotis informacinių technologijų teikiamais privalumais.

Neginčijama prioritetinė sritis yra švietimas. Švietimo sistema turi būti pertvarkyta taip, kad kiekvienas mokyklą baigiantis abiturientas įgytų bent būtiniausius kompiuterinio raštingumo pradmenis. Vadinas, turime užtikrinti, kad internetas taptų pigesnis, greitesnis ir saugesnis, lengviau prieinamas mokslininkams ir studentams. Teisė į internetą turėtų būti neatsiejama nuo teisės į mokslą ar gydymą, nes tik toks požiūris pavers visuomenę labiau integruotą, sumažins abejonių dėl jos atskirų sluoksnių atitrūkimo pagal galimybę gauti informaciją. Tai bus ir paskata stabdyti mūsų jaunimo "nutekėjimą" iš Lietuvos.

Kita vertus, neturime teisės nepasinaudoti tranzitinės šalies padėtimi, jungdami Europos rinkos dalyvius, tautas, verslo ir mokslo partnerius.

Verta dţiaugtis "Infobalt" parodos tradicija, jos organizatorių veiklumu, o ypač tuo, kad pagaliau joje dalyvaujantys politikai gali ne tik susipažinti su naujausių technologijų galimybėmis. Jie taip pat gali susieti savo įsipareigojimus rinkėjams su perspektyvia valstybės politika. Tikimės žurnalistų paramos, atspindinčių šios problemos sprendimų būdus - ypač regionuose.

Seimas numato parengti 5-6 metų informacinės visuomenės plėtros strategiją. Šiai strategijai įgyvendinti Vyriausybė privalės parengti konkrečius metinius veiklos planus visam šiam laikotarpiui. Atlikus ankstesnės Vyriausybės informacinės visuomenės plėtros darbų analizę, bus užtikrintas sėkmingų projektų tęstinumas. Man rūpi, kad informacinės visuomenės plėtrai skirtos lėšos biudžete būtų išskirtos atskirai ir vertinamos kaip investicijos į šalies ateitį, kuri iš dalies apibūdinama kaip "e-ateitis".

 
Naujausi pakeitimai - 2000 10 26.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas