Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario Česlovo Juršėno komandiruotė į Maskvą (Rusijos Federacija), 2004 11 3-5

LR Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Č. Juršėno vizito į Maskvą,

įvykusio 2004m. lapkričio 3-5d.,

 

ATASKAITA

 

Vizito metu Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č. Juršėnas susitiko su Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotoju A. Čilingarovu, Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotoju D. Mezencevu, "Baltrušaičio namuose" atidarė tarptautinę mokslinę konferenciją "Istorinis lietuvių raštijos kelias" (kalbos tekstas pridedamas).

Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Valstybės Dūmos Pirmininko pavaduotojas Artūras Čilingarovas, žinomas Šiaurės tyrinėtojas, prisiminė savo susitikimus su lietuviais (tremtiniais), gyvenusiais Sibire, sugebėjusiais ir tomis atšiauriomis sąlygomis išsaugoti savo tautines tradicijas ir kultūrą. Kalbėdamas apie dabartinius dvišalius Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos santykius jis pažymėjo, jog nuveikta šioje srityje išties daug: sureguliuoti sienos klausimai, readmisijos sutartis. Č. Juršėnas taip pat paminėjo Kaliningrado, kaip teigiamos patirties, atvejį. Kalbėdamas apie situaciją Lietuvoje po neseniai pasibaigusių Seimo rinkimų, Č. Juršėnas pažymėjo, jog bus išlaikytas užsienio politikos tęstinumas, kaip numatyta dar prieš rinkimus pasirašytame svarbiausių politinių partijų susitarime. Parlamentiniame lygmenyje lieka neišspręstas Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties klausimas, teigė Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas. Dūmos Pirmininko pavaduotojas Artūras Čilingarovas pažadėjo perduoti šį klausimą Dūmos Pirmininkui B. Gryzlovui, tuo pačiu užtikrindamas, jog Dūma prisiima įsipareigojimą artimiausiu metu šią sutartį ratifikuoti. Apsikeista abiejų šalių pozicijomis dėl Kaliningrado tranzito, atsižvelgiant į ES kontekstą. Aptarta galimybė plėsti parlamentinį bendradarbiavimą naujoje Seimo kadencijoje, kuris taip pat galėtų prisidėti ir prie tranzito klausimo sprendimo.

Susitikime su Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos Pirmininko pavaduotoju Dmitrijumi Mezencevu taip pat buvo aptarta tiek jau esama teigiama dvišalių santykių patirtis, tiek ir tranzito klausimas. Susitikime aptartas tarptautinio informacinio forumo 2005 m. pavasarį Vilniuje organizavimas. Šiais metais vykusiame analogiškame forume Kaliningrade, kuriame dalyvavo Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Baltarusijos, Vokietijos atstovai, buvo pasiūlyta kitais metais šį renginį surengti Lietuvoje. Taip pat aptarta galimybė susirinkus naujajam Lietuvos parlamentui apsikeisti dvišaliais vizitais.

Konferencijos "Istorinis lietuvių raštijos kelias" dalyviams Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, valstybinės Komisijos pirmininkas Česlovas Juršėnas iškėlė probleminį lietuvių nacionalinio paveldo klausimą: "Turime surasti kokybiškai naujas galimybes spręsti nacionalinio paveldo problemas, ieškodami, kaupdami, tirdami tiek mūsų, tiek užsienio visuomenei žinomas paminklines baltistikos vertybes, autentiškus dokumentus, liudijančius jų ryšį su Lietuvos istorija". Pirmininkas paprašė Rusijos intelektualų padėti sugrąžinti Lietuvai užsienio archyvuose saugomas lituanistikos vertybes. "Mums rūpi, kad tos vertybės būtų atveriamos, grąžinamos Lietuvos visuomenei, jos mokslininkams susipažinti. Šia prasme neabejotinai Rusijos intelektualų pagalba būtų itin reikšminga", - teigė Česlovas Juršėnas.

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos. Konferencija - vienas iš tarptautinių renginių, numatytų Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo programoje, sudarytoje valstybinės komisijos 2003 metais.

 
Naujausi pakeitimai - 2005 02 23.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas