Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo narių G.Dalinkevičiaus ir R.Šukio komandiruotės į Nyderlandus ataskaita (2004 09 2-3)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Kodas 8860529     Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius -2     Tel. (8~5)  2 239 66 41     Faks. (8~5) 2  39 64 69          

El.p.  rasuky@lrs.lt

________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo                                                                2004-11-30 Nr.1-38                                                                 

Valdybai                                                                                                 Vilnius

 

 

 

G.Dalinkevičiaus ir R.Šukio komandiruotė į Nyderlandų Karalystę (2004 09 2-3)

ATASKAITA

 

 

2004 m. rugsėjo 2-3 d. Nyderlandų parlamento iniaciatyva Hagoje įvyko konferencija “Europos baudžiamosios teisės erdvė”, į kurią buvo pakviesti ES šalių narių ir kandidačių parlamentų teisės komitetų atstovai. Seimui šioje konferencijoje atstovavo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Raimondas Šukys ir Teisės departamento, Valstybinės teisės grupės, patarėjas Girius Ivoška. 

Komandiruotės tikslas – aptarti, padiskutuoti, panagrinėti aktualiausius klausimus, su kuriais susiduria ES ir šalys kandidatės baudžiamosios teisės srityje. Taip pat buvo kalbama apie bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant specifines šios srities problemas. 

Konferencijai vadovavo Frits Korthals Altes, buvęs Parlamento Aukštesniųjų rūmų (Senato) prezidentas, Patariamosios tarptautiniais reikalais tarybos pirmininkas. Įžanginę kalbą pasakė Parlamento Aukštesniųjų rūmų (Senato) prezidentas Yvonne Timmerman-Buck.

Nyderlandų teisingumo ministras Piet Hein Donner, Aukščiausio teismo teisėjas Geert Corstens, Europos Sąjungos kovos prieš terorizmą koordidatorė Gijs de Vries, baudžiamosios teisės profesoriai Ursula Nelles iš Vokietijos, Frank Verbruggen iš Belgijos ir kiti pranešėjai akcentavo tiek bendras, tiek specifines baudžiamosios teisės problemas skirtingose ES valstybėse bei jų sprendimo būdus. Diskutuota ir dėl bendrų Europos Sąjungos valstybių veiksmų, užkertant kelią terorizmui, bendradarbiaujant  prevencijos, kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu klausimais.

Konferencija buvo naudinga padiskutuoti aktualiais, liečiančiais betarpiškai ir Lietuvą, kaip Europos Sąjungos valstybę, teisės klausimais. Ši patirtis bus naudinga ir toliau dirbant Teisės ir teisėtvarkos komitete.

 

PRIEDAS. Konferencijos darbotvarkė – 1 lapas

 

Pagarbiai,  

                      

Seimo narys                                                       Raimondas ŠukysNaujausi pakeitimai - 2004 12 08.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas