Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario E.Vareikio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) ataskaita 2004 11 08 -09


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 


 

Lietuvos Respublikos Seimo                                                     Vilnius, 2004-11-19

Tarptautinių ryšių skyriui

 

 

 

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

 

2004 m. lapkričio 08-09 d.d. Briuselyje dalyvavau Europos Parlamente vykusio Europos Liaudies Partijos partijų-narių atstovų susitikime svarbiausiais Europos politikos klausimais. Dalyvavau kaip Tėvynės Sąjungos – ELP narės atstovas.

 

Programa ir dalyviai:

 

Susitikime dalyvavo daugiau kaip 20 ELP partijų atstovų, Europos Parlamento nariai, svečiai ir ELP pareigūnai. Svarbiausi klausimai buvo Europos Konstitucijos ratifikavimas ir Turkijos galimybės pradėti derybas su ES. Buvo stengiamasi išklausyti dalyvių nuomones ir parengti bendrą ELP poziciją. Pokalbiuose pasikeista nuomonėmis ir kitais klausimais, specifiniais partiniais klausimais. Pokalbį vedė ELP frakcijos pirmininkas Hans-Gert Poettering.

 

 

Išvados ir pastebėjimai

 

ELP nėra patenkinta galutiniu Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties tekstu, tačiau remia sutarties ratifikavimą ir ragina partijas-ELP nares nedaryti tam kliūčių, rasti galimai paprastesnį ir greitesnį ratifikavimo būdą, t.y. kur nebūtinai reikia referendumų, jų ir nesiekti. Tad ELP partijos turėtų būti sutarties įsigaliojimo šalininkės.

 

Turkijos klausimu ELP turi daug argumentų už ir prieš, tačiau mano, kad šiandien pasakyti Turkijai “ne” būtų didesnė blogybė, nei sakyti “taip” su išlygomis, t.y. Varant prielaidą, kad derybų eigoje galima rasti ir kokias nors kitas bendradarbiavimo formas, nebūtinai pilną narystę.

 

Lietuvos TS politinės pozicijos daugeliu atvejų sutampa su ELP nuostatomis.

 

 

 

 

Pagarbiai

 

Egidijus Vareikis

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 25.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas