Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario E.Vareikio komandiruotės į Berlyną ataskaita(2004 10 21-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 


 

2004 m. spalio 21-22 d.d. Berlyne dalyvavau NEPAD Konferencijoje, skirtoje Afrikos šalių politinės transformacijos strategijai rengti ir skaičiau trumpą pranešimą

 

Dalyvavau ir kaip šiemet išrinktas Vakarų Europos parlamentarų Afrikai asociacija (AWEPA) organizacijos vice-prezidentas. AWEPA buvo vienas iš konferencijos sponsorių.

 

Programa ir dalyviai:

 

Konferencijoje dalyvavo apie 20 Afrikos šalių atstovai: Angolos, Benino, Botsvanos, Burkina Faso, Burundžio, Cape Verde, Kamerūno, Etiopijos, Ganos, Kenijos, Maurikijaus, Malio, Namibijos, Nigerio, Nigerijos, Pietų Afrikos, Ruandos, Senegalo, Tanzanijos, Zambijos, Zimbabvės, Tarptautinių Afrikos šalių organizacijų - ir Europos šalių atstovai, daugiausia Parlamentarai, biznio ir tarptautinių organizacijų nariai. Atstovauta, Airija, Belgija, JAV, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Švedija, Vokietija.

 

Buvo skaitomi plenariniai pranešimai, taip pat vyko ir Apskritojo stalo diskusija, kurioje buvau paprašytas paruošti pasisakymą. (tekstas pridedamas)

 

Išvados ir pastebėjimai

 

Afrikai ieškoma būdų, kaip sėkmingai regionas galėtų pereiti iš autoritarinio režimo į demokratiją ir rinkos ekonomiką. Iki šiol nėra tinkamo metodo transformacijai Afrikoje. Nemažai kontinento šalių siekia pereiti bent jau prie dalinės demokratijos ir rinkos ekonomikos, tačiau “afrikietiška specifika” – vidinis chaosas, gentinės tradicijos, etc. neleidžia to pasiekti. Daugelyje šalių, nėra pakankamo teisinio reguliavimo normaliai rinkos ekonomikai, privatizavimo lygis žemas arba vyrauja tiesiog natūralus ūkis. Konferencijos dalyviai ir ypač sponsoriai Vakarų Europos šalyse rodė pasiryžimą tęsti pastangas sukurti vieningą ir efektyvią pagalbos sistemą bei sukurti bendrąją strategiją perėjimui į demokratiją ir rinkos ekonomiką.

 

Apskritojo stalo iskusijoje apie galimus Afrikos transformacijos modelius, pristačiau galimybę semtis patirties iš sėkmingos transformacijos Vidurio Europos šalyse ir tame tarpe Lietuvoje. Lietuvai tapus ES nare, jos sėkmės modelis gali tapti dar labiau patrauklus. Pažymėtina, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Vidurio Europoje Afrika dar per mažai domimasi. Tuo tarpu pačios Vidurio Europos šalys gali būti Afrikai įdomiu transformacijos modeliu. Vidurio Europos šalys turėtų dalyvauti strategijos Afrikai NEPAD kontekste, ruošime.

 

Pagarbiai

Egidijus Vareikis

Priedas: Pranešimo tekstas

 

Presentation of Egidijus Vareikis (AWEPA, Lithuania) in the round table discussion in High-Ranking International Policy dialogue “Good Governance in Sub –Saharian Africa – a Parliamentarian’s Forum on Realistic Policies in North and South” Oct. 21-22, 2004 Berlin.

 

 

 

 

Ladies and Gentlemen:

 

Here in this conference I try to present the attitude of the countries of Central Europe towards African problems as well as to give some recommendations to our discussion.

 

As you know, the enlargement of European Union brought ten new states into the integrate Europe. That means, that ten new states are already decision makers on EU policies and in the near future possible donors for foreign assistance. They have to deal with Africa as well.

 

In this respect on has to say, that these new countries including my own are not really ready for the “African mission”.

 

The level of knowledge about Africa and its problems is not encouraging. The general public knows Africa or from their old school handbooks or from traveling advertising. Africa is still out of the area of their national interests, they do not reflect on African policies. There is no understanding, that the countries need to assist the continent. Paradoxically there is a need to rise the interest on Africa among the new EU member states.

 

Is there any need in Africa to pay attention to Central Europe except the fact, that it will sometimes vote for foreign aid?

 

Again the answer is “yes”. There are the reasons and even necessity to involve Central European states into the solution of African problems. Being the positive examples of good governance Central Europe is interesting for Sub-Saharian Africa.

 

So what are possibilities for implementation for this bilateral co-operation and proposals for them?

 

First: African countries have to study the experience of Central European an East European countries in process of transition. Central Europe is example of success story an successful transition, Eastern Europe is example of mistakes made. Central Europe can propose even the workable frameworks. For example, Lithuania now is actively working with Transcaucasian states and has the well advanced strategy on it. Why not to expand experience for Africa, what has a lot of elements of transition economies and transition political systems.

 

Second: working in the framework such as NEPAD, new EU members from Central Europe have a chance to participate in work on strategy for African transition in various NEPAD relate bodies and other international organizations involved. It will put Africa in their internal political agenda as well.

 

Third: the is the possibility to try African co-operation an even elements of integration attracting countries to join African common market, not disrupting traditional links of many countries with specific European states. NEPAD can be the appropriate framework for forthcoming improvements.

 

Thank you for attention

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 24.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas