Lietuvos Respublikos Seimas

Projektas

Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW padarytai žalai ir ją lėmusioms priežastims ištirti

2004 m. d. Nr. IX-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į ypatingą svarbą siekiant ištirti koncerno EBSW padarytą žalą indėlininkams ir su šiuo koncernu susijusių įmonių darbuotojams;

pabrėždamas būtinybę išsiaiškinti, kurie valstybės pareigūnai ir politikai bendravo su EBSW koncerno steigėjais ir vadovais;

siekdamas nustatyti, kokie teisės aktai buvo priimti išskirtinai koncerno EBSW interesams,

n u t a r i a:

1 straipsnis.

Siūlyti naujai išrinktam Lietuvos Respublikos Seimui toliau tęsti koncerno EBSW padarytos žalos ir ją lėmusių priežasčių tyrimą.

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

 

 

Teikia:

Seimo narys Artur Plokšto
Naujausi pakeitimai - 2004 11 18.
Vitalija Adomaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Seimo laikinoji komisija koncerno EBSW padarytai žalai ir ją lėmusioms priežastims ištirti  >   Išvados

LR Seimas