Lietuvos Respublikos Seimas

Išvados

Projektas

Lietuvos respublikos Seimo NUTARIMAS

DĖL Seimo laikinosios komisijos koncerno EBSW padarytai žalai ir ją lėmusioms priežastims ištirti

Aiškinamasis raštas

 

 

Teikiamo Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projekto tikslas – išreikšti Lietuvos Respublikos Seimo politinę valią ir siūlyti naujai išrinktam Lietuvos Respublikos Seimui tęsti koncerno EBSW padarytos žalos ir ją lėmusias priežastis tyrimą.

Komisija vykdydama savo veiklą išsiuntė šiuos prašymus pateikti informaciją:

1) 2004-06-09 Nr. 203-S-01: Generaliniam prokurorui A. Klimavičiui, Policijos departamento generaliniam komisarui V. Grigaravičiui, Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui A. Pociui, Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui, Lietuvos banko vadovui R. Šarkinui, VĮRC Juridinių asmenų registro departamento viršininkei O. Bernotienei

2) 2004-07-23 Nr. 203-S-03 papildomą užklausimą Generaliniam prokurorui A. Klimavičiui

3) 2004-07-23 Nr. 203-S-04 užklausimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui V. Greičiui

4) 2004-07-23 Nr. 203-S-05 papildomą užklausimą Lietuvos banko valdybos pirmininkui R. Šarkinui

5) 2004-07-23 Nr. 203-S-06 papildomą užklausimą Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui A. Pociui

6) 2004-07-23 Nr. 203-S-07 užklausimą UAB "Valeksa" vadovams

7) 2004-08-24 Nr. 203-S-08 užklausimą Valstybės kontrolieriui J. Liaučiui

8) 2004-09-28 Nr. 203-S-09 papildomą užklausimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Komisija gavo šiuos atsakymus:

1) 2004-06-16 Nr. 203-G-01 atsakymą iš Vyriausybės

2) 2004-06-29 Nr. 203-G-02 atsakymą iš VĮ “Valstybės turto fondas”

3) 2004-06-29 Nr. 203-G-03 atsakymą iš Žemės ūkio ministerijos

4) 2004-06-30 Nr. 203-G-04 atsakymą iš Generalinės prokuratūros

5) 2004-06-30 Nr. 203-G-05 atsakymą iš Finansų ministerijos

6) 2004-06-30 Nr. 203-G-06 atsakymą iš Ūkio ministerijos

7) 2004-07-01 Nr. 203-G-07 atsakymą iš Vidaus reikalų ministerijos

8) 2004-07-01 Nr. 203-G-08 atsakymą iš Teisingumo ministerijos

9) 2004-07-12 Nr. 203-G-09 atsakymą iš Vidaus reikalų ministerijos

10) 2004-07-12 Nr. 203-G-10 atsakymą iš VĮ “Registrų centras”

11) 2004-07-13 Nr. 203-G-11 atsakymas iš Lietuvos banko

12) 2004-07-15 Nr.203-G-12 atsakymas iš Valstybės saugumo departamento

13) 2004-08-02 Nr. 203-G-13 ats. Iš Likviduojamos UAB "Investicinė Kauno Holdingo kompanija" likvidacinės komisijos pirmininko UAB "Valeksa"

14) 2004-08-11 Nr. 203-G-14 atsakymas iš Valstybės saugumo departamento

15) 2004-08-19 Nr. 203-G-15 atsakymas iš Generalinės prokuratūros

16) 2004-09-23 Nr. 203-G-16 atsakymas iš Valstybės kontrolės

17) 2004-10-05 Nr. 203-G-17 atsakymas iš Vyriausybės kanclerio

Komisija vykdydama preliminarų teisinės aplinkos, reglamentavusios koncerno EBSW veiklą surengė šešis posėdžius, kuriuose išklausė Visuomeninės organizacijos “Nukentėjusieji nuo neteisėtų pareigūnų veiksmų” iniciatyvinės grupės nario Jono Aleksandravičiaus, Generalinio prokuroro pavaduotojo Gintaro Jasaičio bei kitų prokurorų, savo laiku tyrusiais EBSW bylą, Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojo Stanislovo Liutkevičiaus, buvusio Kauno Ekonominės policijos viršininko pavaduotojo Stasio Sipavičiaus, Investicinės akcinės bendrovės "Investicinė Kauno holdingo kompanija" juridinio administratoriaus UAB "Valeksa" direktoriaus Algimanto Sadausko bei buvusios Lietuvos bankų priežiūros departamento direktorės Laimos Godelienės paaiškinimus.

Siekiant atsakyti į Komisijai iškeltus klausimus reikia surinkti dar daug informacijos, į dalį Komisijos užklausimų dar nėra gauti atsakymai. Tik gavus pakankamai informacijos taps aišku, kurių asmenų paaiškinimai būtų reikalingi šiam tyrimui. Todėl teikiamu Seimo nutarimo projektu siūloma pasiūlyti naujai iđrinktam Lietuvos Respublikos Seimui tćsti tyrimŕ ir atsakyti į Komisijai suformuluotus klausimus dėl koncerno EBSW veiklos. Pažymėtina, jog iš šiai dienai Komisijos surinktos medžiagos nėra įmanoma atsakyti į visus ar dalį Komisijai suformuluotų klausimų. .

Priėmus Seimo nutarimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

Projekto reikšminiai žodžiai: “koncernas EBSW”.

 

 

Teikia:

Seimo narys Artur Plokšto
Naujausi pakeitimai - 2004 11 18.
Vitalija Adomaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Seimo laikinoji komisija koncerno EBSW padarytai žalai ir ją lėmusioms priežastims ištirti  >   Išvados

LR Seimas