Lietuvos Respublikos Seimas

E.Vareikio komandiruotė į Bulgariją 2004 11 11-12


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo                                                     Vilnius, 2004-11-17

Tarptautinių ryšių skyriui

 

 

 

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

 

2004 m. lapkričio 11-12 d.d. dalyvavau Parlamentinėje Konferencijoje, “Kova prieš organizuotą nusikalstamumą pietryčių Europoje”, kurią organizavo Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijos parlamentinė asamblėja (ESBO PA). Konferencijoje dalyvavau, kaip ESBO PA delegacijos nuo Lietuvos parlamento narys, pakviestas pristatyti Lietuvos pasiekimus minimoje srityje.

 

 

Programa ir dalyviai:

 

Konferencijoje alyvavo ESBO PA atstovai iš Albanijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Gruzijos, Italijos, JAV, Lietuvos, Norvegijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Turkijos, Vengrijos, taip pat Europos Parlamento, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nariai, Bulgarijos Vyriausybės atstovai. Pažymėtina, kad nedalyvavo tie, kuriems renginys daugiausiai ir skirtas – buvusios Jugoslavijos respublikų atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas).

 

Pranešimai ir diskusijos skirtos tokioms temoms, kaip įstatymų spragos, tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, korupcija ir prekyba žmonėmis (programa ir pranešimų temos pridedamos). Pranešėjai buvo daugiausia minėtose srityse dirbantys politikai ir specialistai. Svarbiausi pranešėjai – Giovanni Kessler (Italija), Adrian Severin (Rumunija), Hugo Coveliers (Belgija).

 

 

Išvados ir pastebėjimai

 

 

Organizuotas nusikalstamumas tebėra nenykstanti nacionalinė ir tarptautinė problema Europos pietryčių regione. Pereinamojo laikotarpio specifika ir jos problemos, jau išspręstos Vidurio Europos šalyse, Pietryčių Europoje tebėra aktualios ir dar sustiprinamos etninės ir religinės nesantaikos, valdžios silpnumo ir korupcijos. Visuomenė yra pernelyg tolerantiška nusikaltėliams.

 

Daugelyje šalių teisinė sistema nesutvarkyta, trūksta esminių įstatymų, leidžiančių bent kiek efektyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu (Stabilumo pakto šalių įstatymų spragų kovoje su organizuotu nusikalstamumu sąvadas pridedamas), neratifikuotos o juo labiau neįgyvendinta keletas svarbių konvencijų, nereguliuojami žmonių migracijos bei deklaruotinų prekių perskirstymo srautai.

 

Svarbiausiai strateginiais tikslais yra teisės sutvarkymas ir jos įgyvendinimas, o taip pat visuomenės švietimas ir nepakantumo nusikaltėliams stiprinimas.

 

Sprendžiant minėtas problemas būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, stiprinant Stabilumo pakto formatą, septynių ESBO misijų, esančių regione veiklą, Europolo, parlamentinės “troykos” galias. Sveikintina, kad paktą stiprinti yra pasiryžę ir Baltijos šalys. Lietuvos ministerijos teigia galinčios teikti konsultacinę pagalbą perimant Lietuvos patirtį Augelyje sričių.

 

Vienas iš svarbiausių negatyvių momentų buvo tas, kad konferencijoje nedalyvavo šalys, kuriose organizuoto nusikalstamumo problema ypatingai opi: Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Makedonijos, Moldovos, Serbijos-Juodkalnijos (bei Kosovo) atstovai. Būtent šių šalių atžvilgiu išsakyta daugiausiai kritikos. Jose organizuotas nusikalstamumas neretai yra susijęs su valdžios, ypač vietinės struktūromis. Valdžia, deja, yra ne sprendimo, o problemos dalis.

 

 

 

 

Pagarbiai

 

 

Egidijus Vareikis

 

 

Priedai:

 

1. Konferencijos dalyvių sąrašas.

2. Konferencijos programa ir pranešimų temos pridedamos.

3. Stabilumo pakto šalių įstatymų spragų kovoje su organizuotu nusikalstamumu sąvadas

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 17.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BULGARIJA

LR Seimas