Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo narių S.Burbienės, V.Tretjakovo, K.Kuzmicko, A.Syso komandiruotė į Ukrainą 2004 10 28 - 11 02

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SIGITA BURBIENĖ

 

53 Gediminas Ave., LT-2002 Vilnius, Lithuania    Tel.+370 5  2396617    Fax +370 52396399    E-mail siburb@lrs.lt

______________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

Ataskaita apie dalyvavimą

Ukrainos Respublikos Prezidento rinkimų

trumpalaikėje stebėjimo misijoje

2004-11-10

 

 

                     Š.m. spalio 28 – lapkričio 2 dienomis Seimo nariai  Sigita Burbienė, Romanas Sedlickas, Kęstutis Kuzmickas, Valerijus Tretjakovas (ESBO PA) ir Algirdas Sysas (ETPA PA) dalyvavo  trumpalaikėje stebėjimo misijoje Ukrainos prezidento rinkimų metu. Rinkimai vyko gana įtemptomis aplinkybėmis, rinkiminė agitacija buvo ypatinga, nes vienam kandidatui V. Janukovičiui buvo skirtas didelis taip vadinamas administracinis resursas – daugybė reklamos, daug ir vien teigiamų vertinimų visuose, išskyrus vieną, TV kanaluose ir žiniasklaidoje, rengiami koncertai ir susitikimai, žadamos ir jau mokamos socialinės išmokos iš biudžeto ir pan. Kitam pagrindiniam kandidatui visaip trukdoma. Opozicijos kandidatas V. Juščenka galėjo bendrauti su rinkėjais daugiausia tiesiogiai, mitinguose ir kituose susitikimuose. Be šių dviejų kandidatų dar keletas - O. Morozas, P.Symonenko, N. Vitrenko, A. Kinachas realiai galėjo tikėtis surinkti daugiau nei vienas procentas balsų, kiti kandidatai, o iš viso kandidatavo 24, buvo “techniniai”. Kaip taisyklė jų agitacija apsiribodavo V. Juščenkos kritika ir dergimu.

Rinkimų dieną S. Burbienė ir R. Sedlickas važinėjo po Kijevo srities Borodiankos rajoną, K. Kuzmickas ir V. Tretjakovas po Kirovogrado  sritį, A. Sysas po Lvovo sritį. Kiekviena komanda aplankė 10-12 rinkiminių apylinkių. Pastebėtas pagrindinis trūkumas – labai prasti rinkėjų sąrašai. Net mažose kaimo apylinkėse būdavo žmonių, kuriems nesuteikta teisė balsuoti dėl kladų sąrašuose. Dalis tokių atkakliausių eidavo į atitinkamą teismą, kur galėdavo gauti leidimą, tačiau dalis liko nebalsavusių. Kai kur pastebėtas vadinamas  “busingas” - rinkėjų atvežimas į kitas apylinkes, nes gavę taip vadinamą “atleidimo taloną” galėjo balsuoti kitur, tačiau kilo įtarimų, kad dalis tokių balsuotojų jų turėjo ne vieną ir todėl balsavo keliose apylinkėse. Pastebėta ir kitų problemų. Įdomiausia buvo, kai 20 komisijų nebaigus darbo nuėjo miegoti, nes …. pavargo.

Tarptautinių stebėtojų dauguma įvertino rinkimus, kaip neatitinkančius visų Ukrainos įsipareigojimų ir tarptautinių standartų, tačiau kartu pažymėjo didelį rinkėjų aktyvumą, pilietinį požiūrį į įvykius. Galutinis vertinimas bus po antrojo turo, kuris vyks lapkričio 21 dieną.

 

 

 

Pagarbiai                                                                        Sigita Burbienė

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 16.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   UKRAINA

LR Seimas