Lietuvos Respublikos Seimas

2000 – 2004 metų kadencijos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta 2004 m. lapkričio 15 d. Seimo posėdyje

 

„Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, Ekscelencijos ambasadoriai, Gerbiami pirmojo šios kadencijos posėdžio svečiai ir šeimininkai – Seimo nariai, senbuviai ir tie, kuriems likimas ir tautos balsas lėmė šiandien šioje garbingoje salėje balsuoti pirmąkart.

 

Senbuviais leidžiu sau vadinti ir tuos, kurie Seime pradėjo vos antrą kadenciją, t.y. savo „politinius bendrakursius“, su kuriais drauge šioje salėje ir šiuose rūmuose praėjusią kadenciją sėmiausi politinių mokslų. Tuos, kurie jau ne naujokai, bet dar toli gražu ne tikrieji senbuviai.

 

Ketveri metai Seime – tiesioginėje politikoje – dar nėra tas laikotarpis, kuris leistų jaustis patyrusiu, viską išmanančiu politiku ar tokį vaidinti, net jeigu tu tuos ketverius metus buvai Seimo pirmininku...Turiu prisipažinti, kad man pasisekė. Politikos subtilybių galėjau mokytis iš tokių mohikanų kaip Vytautas Landsbergis, Aloyzas Sakalas, Vytenis Povilas Andriukaitis, Nikolajus Medvedevas, kurie rašė pažymius į mano politinės brandos atestatą patys net to nenujausdami. Nepaisant to, kad su ne vienu jų kai kuriais klausimais buvome skirtingose barikadų pusėse, tai netrukdė man mokytis, o jiems mane mokyti. Šios kadencijos Seimo naujokai šių mokytojų jau nebeturi, tačiau yra pakankamai daug kitų, ne mažiau patyrusių.

 

Penktą kadenciją pradeda Česlovas Juršėnas; trečią ar daugiau kadencijų šiandien Seime pradedantys, Andrius Kubilius, Vytautas Bogušis, Justinas Karosas, Kęstutis Glaveckas, Rasa Juknevičienė, Gediminas Kirkilas, Kazimiera Prunskienė, Algirdas Sysas, Saulius Pečeliūnas, Algimantas Salamakinas, Emanuelis Zingeris, Napoleonas Stasiškis, Irena Šiaulienė, Egidijus Klumbys, Gintaras Šileikis, Julius Veselka, Juozas Olekas, Vytautas Saulis, Vilija Aleknaitė Abramikienė, Vidmantas Žiemelis ir jau antrąkart kaip vyriausias amžiumi  naujosios kadencijos posėdį pradedantis politikos veteranas daktaras Kazys Bobelis.

 

Sąmoningai norėjau išvardinti visus, kad galėtume pasidžiaugti, jog turint tiek daug patyrusių politikų ši Seimo kadencija turi galimybę produktyviai dirbti jau nuo pirmųjų Seimo posėdžių. Džiaugtis turime teisę ir todėl, kad, panašiai, matyt, ima mąstyti ir rinkėjai, atvesdami šiuos politikus ir į šią kadenciją. Seimo senbuviai nesodins naujai išrinktųjų prieš save, nemokys, neauklės. Nebus tam laiko. Jie tiesiog dirbs greta, ir jūs, naujokai, stebėsite ir stengsitės būti panašūs. Tik nepersistenkite ir nesupanašėkite visiškai.

 

Kiekvienas mūsų įdomus ir naudingas tol, kol jis yra savitas, su savo originaliu mąstymu ir matymu. Manau, kad senbuviai ras ko pasisemti ir iš naujai išrinktųjų. Tas mokymasis vienų iš kitų, ta skirtingų kartų politikų sanglauda yra tikrasis politikos tęstinumo, strateginių tikslų išsaugojimo garantas. Todėl ieškokime vieni kituose ne to, kas mus skiria, o to, kas jungia, kas bendra, siekime kompromiso. Tai mums padės nebūti piktiems, bet likti atkakliems. Stenkimės daugiau laiko skirti esminiams dalykams, negaiškinkime vieni kitų ir savęs smulkmenomis. Visada atsiminkime, kad mus išrinko žmonės. Mes net nežinome kurie.

 

Tad turime dirbti visiems, o ne vadinamiesiems savo elektoratams, ne tam tikrų interesų grupėms. Tik tokie mes sugebėsime nenukrypti nuo demokratinių vertybių, sudarančių mūsų valstybės pamatą. Linkiu didelės sėkmės naujajam Seimui. Manau, kad jam likimas lėmė būti ypatingu. Tokiu Seimu, kurio kadencijos metais

ryškų valstybės ekonominės galios augimą pajustų ir kiekvienas valstybės pilietis. Tegu mums sekasi dirbti drauge, nes nuo šios sėkmės priklausys mūsų Lietuvos sėkmė.“

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 15.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas