Lietuvos Respublikos Seimas

Europos Parlamento Pirmininkas pasveikino Lietuvos parlamento vadovą Seimui ratifikavus Sutartį dėl Konstitucijos Europai

Lapkričio 12 d. Europos Parlamento Pirmininkas Chosepas Borelis Fonteljesas (Josep Borrell Fontelles) atsiuntė laišką Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui, sveikindamas Lietuvos parlamentą, ratifikavusį Sutartį dėl Konstitucijos Europai.

Sveikinime rašoma:

„Tai, kad didžioji dauguma parlamentarų pasisakė už Europos Konstituciją, rodo, kad plėtra buvo sėkminga, nes Lietuva, būdama viena iš dešimties naujųjų valstybių narių, tapo pirmąja šalimi Europos Sąjungoje, ratifikavusia Konstituciją praėjus tik trylikai dienų nuo jos oficialaus pasirašymo Romoje. Lietuva pademonstravo savo įsipareigojimą Europai ir atvėrė kelią ratifikavimo procesui, prie kurio 2004 m. gruodžio 15 d. vyksiančiu balsavimu prisijungs ir Europos Parlamentas“.

Europos Parlamento Pirmininkas taip pat padėkojo už kvietimą atvykti į Lietuvą ir dalyvauti

šiame istoriniame balsavime bei apgailestavo, jog dėl įtemptos darbotvarkės negalėjo dalyvauti.
Naujausi pakeitimai - 2004 11 12.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas