Lietuvos Respublikos Seimas

2004-11-10

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

Įstatymo “Dėl Susitarimo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso ratifikavimo” projektą Nr. IXP-3910

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

            Įstatymo “Dėl Susitarimo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso ratifikavimo” projektą Nr. IXP-3910. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Remigijus Motuzas. 1951 m. rugsėjo 20 d. Otavoje sudarytas Susitarimas dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso apibrėžia NATO teisinį subjektiškumą, Organizacijai suteikiamus imunitetus ir privilegijas  ir NATO pareigūnams suteikiamas privilegijas ir imunitetus. Susitarime nustatoma, kad NATO ir valstybės narės nuolat bendradarbiauja, siekdamos palengvinti deramą teisingumo vykdymą, užtikrinti viešąją tvarką ir užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui šiame Susitarime nustatytais imunitetais ir privilegijomis. Susitarime taip pat įtvirtinta nuostata, jog privilegijos ir imunitetai valstybių narių atstovams yra suteikiami ne tam, kad jie turėtų asmeninės naudos, bet siekiant užtikrinti, kad jie nepriklausomai atliktų su Šiaurės Atlanto Sutartimi susijusias savo funkcijas. Nustatoma valstybės narės pareiga atsisakyti savo atstovų ir jų personalo narių imuniteto visais atvejais, kai, jos manymu, imunitetas trukdytų vykdyti teisingumą, jei šio imuniteto galima atsisakyti be žalos tiems tikslams, kuriems jis buvo suteiktas.

            Seimo delegacijų Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, Tarpparlamentinėje Sąjungoje ataskaitas, Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumo ataskaitą. Komiteto nariai bendru sutarimu patvirtino ataskaitas. Ataskaitas pristatė Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Sigita Trainauskienė ir Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Stankevičius.

             

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 10.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas