Lietuvos Respublikos Seimas

2004 m. lapkričio 8 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004-11-08.

1.SVARSTYTA:Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3506.

NUSPRĘSTA: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2. SVARSTYTA:Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3297(2).

NUSPRĘSTA: nepritarti įstatymo projektui IXP-3297(2), atsižvelgiant į LR Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimą “ Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 1.1 straipsnio ( 2004 m. gegužės 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies ( 2004 gegužės 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai”.

3. SVARSTYTA:Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3902.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. SVARSTYTA:Įstatymo dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo projektas IXP-3941.

NUSPRĘSTA: Remiantis Seimo Statuto 147 bei 148 straipsniais Teisės ir teisėtvarkos komitetas padarė projekto svarstymo pasirengimą ir paskyrė projekto išvadų rengėjus.

Siūlyti pagrindiniam Europos reikalų komitetui surengti klausymus, į kuriuos pakviesti visus papildomus komitetus.
Naujausi pakeitimai - 2004 11 10.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas