Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nutarimas dėl Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadų

Seimo 2004-11-02 d. nutarimu Nr. IX-2530 buvo nutarta pritarti Laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadoms ir pripažinti, kad Komisija darbą baigė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS KOMISIJOS GALIMAM KAI KURIŲ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ DALYVAVIMUI POLITINĖJE VEIKLOJE BEI GALIMIEMS PIKTNAUDŽIAVIMAMS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ IR SKELBIANT OPERATYVINĖS VEIKLOS METU SURINKTĄ INFORMACIJĄ IŠTIRTI IŠVADŲ

2004 m. lapkričio 2 d.

Nr. IX- 2530

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a :

1 straipsnis.

Pritarti Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadoms.

 

2 straipsnis.

Pripažinti, kad Seimo laikinoji komisija galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti darbą baigė.

3 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 09.
Diana Ambrazevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Seimo laikinoji komisija galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti  >   Išvados

LR Seimas