Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 11-08 EK posėdį

2004 m. lapkričio 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje;

1. SVARSTYTA:

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3889.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėja: Birutė Vėsaitė.

2. SVARSTYTA:

Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3899.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Įstatymo projekto svarstyme daryti pertrauką;

2. Prašyti Ūkio ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos dėl svarstomo klausimo pateikti Ekonomikos komitetui papildomos informacijos.

3. SVARSTYTA:

Įstatymo dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo projektas IXP-3941.

NUSPRĘSTA (“už”-9, “prieš”-2):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Vaclovas Karbauskis.

4. SVARSTYTA:

Informacija apie elektros energijos kainų augimo priežastis.

Pranešėjas: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas V.Jankauskas.

Kalbėjo: Ūkio ministerijos sekretorius A.Ignotas, AB “Vakarų skirstomieji tinklai“ generalinis direktorius D.Nedzinskas, AB “Rytų skirstomieji tinklai” generalinis direktorius R.Milišauskas, AB “Lietuvos energija” generalinis direktorius R.Juozaitis ir kt.

Toliau pranešėjas ir kiti dalyviai atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus.
Naujausi pakeitimai - 2004 11 09.
Žydrūna Damulytė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas