Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. lapkričio 3d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004-11-03 d.

 

Komiteto pirmininkas J.Sabatauskas pristatė naujų projektų esmę bei reikalingumą ir paskyrė išvadų rengėjus.

1. SVARSTYTA: Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3781.

NUSPRĘSTA: Grąžinti iniciatoriams tobulinti įstatymo projektą.

2.SVARSTYTA: Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 40, 48, 57, 60, 64, 82, 84, 88, 97, 108, 109, 122, 123, 124 ir 125 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3146.

NUSPRĘSTA: Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

3. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3718.

NUSPRĘSTA:Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3902.

NUSPRĘSTA: Padaryti įstatymo projekto svarstymo pertrauką.

5. SVARSTYTA: Seimo Teisės departamento išvada dėl Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-931(2).

NUSPRĘSTA: Pritarti Seimo Teisės departamento išvadai.

6. SVARSTYTA: Vyriausybės įstatymo 37 straipsnio pakeitimo ir papildymo Įstatymo papildymo 41(1) straipsniu bei vienuoliktuoju skirsniu įstatymo projektas IXP-3717.

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

7. SVARSTYTA: Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3506.

NUSPRĘSTA: Atidėti svarstymą iki kito komiteto posėdžio.

8. SVARSTYTA: Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimo įstatymo projektas IXP-3487.

NUSPRĘSTA:Siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 03.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas